Договор за ученичество по чл. 230 от Кодекса на труда

дата: 19.02.2013

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 04 мин.

гледания: 82

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Семинарът разглежда спецификите на Договора за ученичество по чл.230 от Кодекса на труда. Този тип трудов договор има специфичен предмет, според включената в него клауза за обучение. Именно придобиването на квалификация по дадена професия или специалност в процеса на работа е едно от нещата, които го отличават от останалите договори по Кодекса на труда.

Този семинар разглежда следните основни моменти:

 • Разлики на договора за ученичество с останалите договори за придобиване на квалификация.
 • Как протича обучението.
 • Срок за обучение
 • Начини за законосъобразно прекратяване на договора.

Конкретни въпроси, на които семинара дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво представлява Договора за ученичество (ДУ) по чл. 230 от Кодекса на труда?
 • Какви са задълженията на работника при сключване на ДУ?
 • Какви са задължителните реквизити на ДУ?
 • Какви са задълженията на работодателя по ДУ?
 • Подава ли се уведомление за сключен ДУ?
 • Трудов договор ли е ДУ?
 • Необходимо ли е в договора да се оповести специалността или професията, по която се обучава ученика?
 • Има ли възможност да се прекъсне или да се прекрати ДУ?
 • При отпуск поради временна неработоспособност прекъсва ли се срока на договора?
 • Каква е допустимата продължителност?
 • Кога се счита, че обучението е проведено и как се удостоверява, че е успешно приключено?
 • Как се провежда теоретико-практическия изпит?
 • Как може да се преобразува ДУ в постоянен трудов договор? Какъв може да е новия трудов договор?
 • Какво право на платен годишен отпуск има лицето, наето по ДУ?
 • Какво се случва, ако ученикът не издържи изпита?
 • Може ли да се прекрати Договора за ученичество преди да е изтекъл срока на обучение?
 • Как се документира полагането на изпит?
 • Какъв отпуск се полага на лицето за подготовка и явяване на изпит при приключване на обучението? Може ли работодателя да откаже ползването на отпуска?
 • На какви обезщетения имат право страните при Договор за ученичество по чл. 230 от КТ?
 • Има ли изисквания за обучаващите лица?
 • Как се прекратява Договор за ученичество? Какви са рисковете при прекратяване?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: