Допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

дата: 23.07.2013

лектор: Николай Иванов

продължителност: 35 мин

гледания: 50

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Казуси във връзка с определянето на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит (ДТВПТСПО). Къде и как се определя дали трудовият стаж при друг работодател е придобит на сходна или със същия характер работа, длъжност или професия? При какви условия възниква правото на ДТВПТСПО? Има ли периоди от време, които не се вземат предвид при определяне на ДТВПТСПО? Възможно ли е да се зачетат и периоди през които е осъществявана дейност по договори за управление и контрол и в качеството на самоосигуряващо се лице? Зачита ли се трудов стаж, придобит в друга държава – членка на Европейския съюз, при определяне размера на ДТВПТСПО?

Конкретни въпроси, на които този видео семинар дава отговор (по реда на тяхното коментиране):

 • Коя е нормативната уредба за определяне на ДТВПТСПО?
 • Кой орган приема минималната работна заплата?
 • Видове допълнителни трудови възнаграждения според Наредбата за структура и организация на работната заплата (НСОРЗ).
 • Как се определя възнаграждението при полагане на извънреден труд?
 • Допълнително възнаграждение за положен нощен труд - как се заплаща и кои лица могат да го полагат? Какво е минималното възнаграждение при полагане на такъв вид труд?
 • Допълнително възнаграждение за придобити квалификации.
 • Допълнително възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит.
 • Какви са условията за възникване на правото  и изменението на размера на ДТВ?
 • Какъв е процента на допълнителното възнаграждение при 1 година трудов стаж? Какъв е максималният му  размер?
 • Къде се упоменава  реда и начина за определяне на допълнителен трудов стаж?
 • Задължително ли трябва да е обвързан трудовия стаж с професионалния опит?
 • Особености при нормативната уредба преди и след 2007 г.
 • Специфики при ДТР когато имаме трудов стаж при друг работодател
 • Кои са периодите от време, които се (не се ) вземат предвид при определяне на ДТВПТСПО?
 • Осъществяването на дейност по ДУК и в качеството на СОЛ имат ли отношение към ДТВПТСПО?
 • Как се доказва осигурителен стаж?
 • Изчисляване на допълнителното възнаграждение при вътрешно заместване?
 • Има ли право на ДТВ лицето, ако работи по няколко трудови договора?
 • Има ли равнопоставеност между българите и лицата работещи в ЕС?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: