Дискусионен панел

дата: 03.02.2015

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 21 мин

гледания: 72

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Съгласно чл.34 ЗКПО в ГДД сме посочили в увеличение при преобразуване на данъчен финансов резултат разходите от последващи оценки на стоките и съгласно чл.28, ал.2 от ЗКПО брака на стоки. В 2014г. следва ли да намалим със тези стойности като признат разход една година след събитието преоценката и брака на същите?
 • Как обезщетение по чл. 222, ал. 1 от КТ (за оставане без работа) се вписва в трудовата книжка и какъв е начина за подаване на декларация 1 и 6?  Признава ли се този период за трудов и осигурителен стаж?
 • Ако сделка между свързаните лица се отнася и за следващ отчетен период, т.е. част от сумата е осчетоводена като разходи за бъдещи периоди в справката, коя сума се посочва – само тази, която е отнесена на разход през текущия период или цялата сума? Така ако се посочва само сумата, осчетоводена като разход само за текущия период, през следващия отчетен период, дори да няма сделки между свързаните лица, в справката ще бъде посочена разсрочената сума (ако няма промени в ГДД за 2015 г, разбира се)?
 • Мога ли да съставям финансов отчет и съответно да го подписвам съгласно чл. 35 от Закона за счетоводството,
  след като имам: завършено образование степен магистър, специалност "Икономика и управление на индустрията“, преди това средно-специално от икономически техникум, специалност “икономист-счетоводител” и общ трудов стаж като счетоводител (вкл. и главен) - 3год. и 3м.?
 • Мога ли да се пенсионирам при достигане на възрастта без да спирам осигуряването си? (работя по трудов договор и съм самоосигуряващо се лице)
 • Приложение на режима на слабата капитализация. ООД, което попада в регулиране на лихвите е получило допълнителни парични средства от предприятието майка, които са отчетени в други резерви. Тези допълнителни парични средства участват ли в определянето на сумата на собствения капитал или трябва да се изключат, когато се прилага формулата?
 • Ако едно предприятие има инвестиция в дъщерно предприятие и реши да даде допълнителни парични вноски за развитие на дейността на дъщерното предприятие, как в предприятието инвеститор е правилно да се отчетат тези средства?
 • Когато в края на периода, касата е била захранена от съдружниците, а сумата им е възстановена още през януари следващата година, т.е. не става въпрос за заем, тази сума посочва ли се на реда „Задължения към свързани лица”?
 • Мога ли да съставям финансови отчети, ако съм със средно икономическо образование?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: