Дискусионен панел

дата: 05.12.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 11 мин

гледания: 31

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Ако не събирам данни за физически лица, а само ги обработвам, длъжен ли съм да спазвам новия регламент за защита на личните данни?
 • Нашата фирма търгува с друга фирма, свързано лице. Цената ни за конкретен артикул е 50 лв. за брой. Същия артикул го продаваме на несвързани лица за 57 лева за брой. Проблем ли е тази разлика в цените?
 • При годишното облагане на доходите от трудови правоотношения по реда на чл. 49 ЗДДФЛ за 2017 г. работодателят е определил, че трябва да удържи допълнително данък от доходите на някои от своите служители в общ размер от 220 лв., а на други - да върне данък, също общо, в размер на 200 лв. В какъв срок трябва да се извърши удържането и съответно възстановяването на данъка?
 • С влизане в сила на новия регламент за лични данни длъжен ли съм да се регистрирам като администратор в КЗЛД?
 • На 15 декември 2017 г., с цел ползване на данъчно облекчение за деца, физическо лице, декларира пред работодателя, че към тази дата няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения. Лицето през годината има само доходи от трудови правоотношения. Няколко дни по-късно физическото лице вече има задължение за плащане на глоба към КАТ.  Ще може ли лицето да се възползва от данъчното облекчение?
 • Има ли съществени промени в новия стандарт за лизинг?
 • Длъжен ли съм според новия регламент да поддържам регистри на дейностите по обработване на лични данни и да имам назначено длъжностно лице по защита на личните данни, ако нямам назначени лица на трудов договор в дружеството си?
 • ТЕЛК е издала решение, в което е определена 52.6% намалена работоспособност. НЕЛК изпраща писмо до работодателя на лицето, че е започнала процедура по обжалване, срещу издадено решение от ТЕЛК, и на лицето е определена дата за преосвидетелстване. Необходимо ли е работодателят да преустанови прилагането на данъчно облекчение за лице с намалена работоспособност?
 • Дружеството, което обслужваме, започва да продава подаръчни карти. При продажбата на тези подаръчни карти трябва ли да начисляваме ДДС?


 • Всички семинари от тази дата

  Данъчни облекчения чрез работодателя; Случаи когато данъкът е по-голям или по-малък от удържания авансов данък; Възстановяване на данък; Довнасяне след годишните преизчисления.

  лектор: Виктория Йотова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 141

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Цена на придобиване; Начини за придобиване на актив; Третиране на последващи разходи; Амортизиране на актив; Отчитане на ДМА; Обезценка на ДМА; Третиране на брак и липси;...

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 50 мин

  гледания: 247

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои ще са засегнатите от новия Регламент за защита на личните данни; Правата на потребителите; Отговорности на обработващите лични данни; Задължения за отчетност; Приложимост на...

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 45 мин

  гледания: 54

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 11 мин

  гледания: 31

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: