Дискусионен панел

дата: 21.11.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 23 мин

гледания: 25

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • През 02.2010 г. сменихме седалището и адреса на управление на дружеството от Оряхово в София. Моторните превозни средства на дружеството, останаха с врачанска регистрация и до момента заплащаме данък върху МПС съгласно Закона за местните данъци и такси в общината в гр. Оряхово. В чл. 54 от Закона за местните данъци и такси не се третира въпросът, че при смяна седалище и адреса на управление моторните превозни средства следва да се пререгистрират в КАТ. Може ли да продължим да заплащаме данък върху МПС в община Оряхово, или следва да пререгистрираме МПС и да заплащаме данъка в общината в София? При подмяна на регистрационен номер (без смяна на собственост) може ли да се декларира промяната и да продължим да заплащаме данъка в общината в гр. Оряхово?
 • Имам служител с трудов стаж над 15 години. От скоро е с решение на ТЕЛК с 50% загуба на работоспособност. По КТ той има право на не по-малко от 30 работни дни. Лицето е на длъжност възпитател в дом за медико-социални грижи за деца /подчинени на МЗ/ и според Постановление №12/23.01.2009г. има право на удължен платен годишен отпуск в размер на 36 работни дни. Трябва ли на лицето след като има вече ТЕЛК да се дадат допълнително дни /към тези 36дни/ годишен отпуск и в какъв размер?
 • В дружеството ни имаме вземания от 2015 г., като не можем да установим връзка с контрагентите и вероятността да си съберем парите е почти нищожна. Как да процедираме с тези вземания? Можем ли да ги отпишем и как ще се отрази този разход за данъчни цели?
 • Собственик има две фирми “А” и “Б”, с правен статут ЕООД. Фирма “Б” е новорегистрирана. Фирма “А” е едноличен собственик на капитала във фирма “Б”. Фирма “А” превежда парични средства от своята банкова сметка в банковата сметка на фирма “Б” с вътрешен превод за покупка на стоки. Парите няма да се връщат. Какви счетоводни записвания да се извършат и как да се документират?
 • Как да заведем в счетоводството апортиран имот в ЕООД, който е оценен от вещи лица? Ако след това продадем този имот, как ще е най-коректно да го изпишем? Изготвяме отчетите си по националните стандарти.
 • Каква е базата за изчислението на обезщетението по чл. 224 - за неползван отпуск?
 • През месец януари 2013 г. сме установили, че в Дирекция „Местни данъци и такси” към Община се водят неплатени задължения за ДСТБО за имота ни. На 23.01.2013 г. сме подали  искане за изготвяне на справка за дължимостта на тези суми. Получили сме отговор, че задълженията са от 2002 г. и от 2006 г. с начислени лихви към януари 2013 г. На 22.02.2013 г. сме подали заявление до Дирекция „МДТ” към Общината за погасяване на тези задължения по давност, поради изтичане на предвидения срок, съгласно чл. 171, ал. 1 от ДОПК.
 • На 11.03.2013 г. сме уведомени с протокол на общината, че е извършена проверка, и същата е установила изтекла погасителната давност. На 22.03.2013 г. сме входирали искане за отписване на вземанията съгласно чл. 173 от ДОПК, като на 27.03.2013 г. с писмо община Пловдив ни уведомява, че са налице правните последици от изтичане на погасителната давност. Следва ли сумите, погасени по давност да фигурират като задължения? Следва ли да се начисляват лихви върху задълженията, погасени по давност?
 • Какъв ще е ДДС ефектът при апорт на машини от дружество, което е регистрирано по ЗДДС?
 • Започнах работа май месец, като преди това не съм работил. Ще направя 8 месеца януари другата година. Знам, че докато не направя 8 месеца нямам право на платен отпуск. Дали ще се прехвърли нещо за догодина, въпреки че не мога да взема отпуск сега? Или нищо не се прехвърля и догодина ще си имам минимални 20 дни?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: