Дискусионен панел

дата: 07.11.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 21 мин

гледания: 25

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • През септември установявам, че миналата година не съм изписала стоки по една поръчка в размер на 2 420.00 лв., но съм издала фактура за същите и съм начислила ДДС. Как следва да отразя стоките, който реално са били продадени?
  • Предприятие е приело различна счетоводна амортизация от данъчната. Как следва да се осчетоводява? В такъв случай само данъчната ли се осчетоводява и после и двете се въвеждат в ГДД за определяне на финансовия резултат?
  • Ако работодателят иска да преназначи работник на по-ниска длъжност в същият отдел, но работникът не е съгласен, как се процедира? Трябва ли работникът да подава молба за преназначаване? Има ли право работодателят да го уволни дисциплинарно? Работникът има дългогодишен стаж на сегашната длъжност, повече от 30 години.
  • Получила съм фактура от наш доставчик, който транспортира материали, с който произвеждаме продукция, до нашите складове. На един ред е вписана транспортна услуга в размер на 200 лв., без ДДС, а на другия е вписано основание: Префактуриране на застраховка „Товари по време на превоз” с ДО 15 лв. Следва ли да включа този разход от 15 лв. в калкулирането на продукцията?
  • Във връзка с изискването на чл.315 ал.1 от КТ, за обявяване на работни места за трудоустроени лица, ме интересува на каква база следва да се определи числеността на персонала от 50 работници и служители - на годишна база, като средно списъчен брой за календарната година или като списъчен, към определен момент, в който персонала наброява 50 или повече човека или към 31.12. на календарната година?
  • Фирмата се занимава с износ на билки. Изпращаме мостри за анализ на пестициди в Германия. Дължим ли данък при източника? От фирмата доставчик получаваме ф-ра на която пише, че е извършен анализ на пестициди.
  • Счетоводител съм на малка фирма, която произвежда захарни изделия. До средата на октомври, дружеството разполагаше със собствен обект, като всеки месец в калкулацията на себестойността включвах част от разхода за амортизация. От средата на октомври, обаче, дружеството има сключен договор за наем. Мога ли да отчитам разхода за месечен наем, като постоянен НПР?
  • При промяна на длъжност и основна заплата, работодателят спира изплащането на допълнителното възнаграждение за стаж. В основния трудов договор стажът е признат като опит по специалността. В допълнителното трудово споразумение няма нищо споменато за изменение на добавката за професионален опит или отчитането на трудовия стаж. Допълнителното трудово възнаграждение дължимо ли е и ако да - какви са възможните санкции за фирмата?
  • Нетните приходи от продажби през предходната 2016 г са 10 000 лв., т.е. не надвишават 300 000 лв., и не сме правили авансови вноски през първото и второто тримесечие на 2017 г. ЕООД-то е приключило 2016 г на загуба. През третото тримесечие нетните приходи са около 200 000 лв., като се очертава до края на 2017 г да достигнат 300 000 лв. Следва ли да се направят авансови вноски за третото тримесечие, или се начислява корпоративния данък с изготвяне на ГДД за 2017 г. и се внася целия дължим корпоративен данък през 2018 г .Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: