Дискусионен панел

дата: 17.10.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 20 мин

гледания: 12

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Може ли работодател да реши да плати повече БРЗ като обезщетение по чл. 222, ал. 3 - по-точно, ако служител е работил 5 години, работодателят да му изплати не 2 брутни заплата, а 6?
  • Какво се случва, ако едноличен търговец е подал декларация за прекъсване на осигуряване като СОЛ, но дейността на ЕТ не е прекъсвана?
  • Какви по-значими оповестявания следва да бъдат направени към ГФО, във връзка с признаване на приходите в съответсвие със СС 18 "Приходи"?
  • Включват ли се сумите, изплатени от средствата за социални разходи, за които се дължат осигуровки, при определяне на минималния осигурителен доход?
  • Дали договорът за продажба, сключен между продавача и купувача е основание да се вземат счетоводните записвания в предприятието и да бъде отчетен приход от продажбата?
  • Необходимо ли е физическо лице, съдружник в ООД задължително да се осигурява като СОЛ, дори когато не упражнява дейност в дружеството, в което е съдружник?
  • Прекратен трудов договор на лице от 16.01.2017 г. с едномесечно предизвестие. На лицето трябва да се изплати обезщетение по чл. 222 ал.1 за оставане без работа за срок от 1м. след съкращаването. От коя дата ще започне самото обезщетение и до кога?
  • Издаваме фактура за неустойка към клиент, отказал резервирана нощувка извън регламентирания от нас срок. Какъв е характера на тази неустойка - със санкционен или с обезщетителен хартактер? Трябва ли да се издава фактура за неустойка с 0% данъчна ставка? Трябва ли да има договор , конкретно сключен с всеки клиент /подписан от двете страни/ за законност на начислената неустойка или е достатъчно публикуването на размера на неустойката в общите условия, публикувани в сайт?
  • Коя е датата, от която се счита, че СОЛ – Свободна професия е задължително осигурен – Дата на вписване в ТР или дата от която реално започва да извършва дейност като такъв?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: