Дискусионен панел

дата: 18.11.2014

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 31 мин

гледания: 78

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Мога ли да подам декларация за притежаван лек автомобил по пощата, или чрез електронен подпис? Декларацията е от името на клиент и ако е адресирана от него към общината няма да е необходимо пълномощно, нали? Ако е по пощата, само копия на необходимите документи ли трябва да изпратя?
 • Кога е дължим данък и кога трябва да издадем протокол по чл. 117 при авансово плащане при ВОП?
 • Неплатен отпуск по член 167-а от КТ - изискуеми документи от лицето и от работодателя, осигуряване през времето в неплатен отпуск?
 • Къде се показва по баланс разликата при преобразуване на дружество -  отделяне на дълготрайни активи от едно дружество в друго?
 • Наследник съм на недвижим имот, който е дарен на майка ми от нейните родители през 1997г. Майка ми не е подала декларация за придобиване на имота и тя почина. Мога ли да подам молба до кмета на общината за отпадане на задължения по давност и за какъв период от време?
 • Платен отпуск при кръводаряване. Кои точно дни се ползват и може ли да се отлага?
 • При какви условия е изгодно за дадено предприятие да подаде декларация по чл. 23 за изчисляване на Такса битови отпадъци на база заявени контейнери?
 • Може ли дружество да наеме за служебно ползване лек автомобил от управителят, който е собственик на автомобила? Как да определим размерът на наема, предвид това, че сделката ще
  е между свързани лица? Ще може ли да се ползва данъчен кредит за гориво на
  този автомобил?
 • Преди няколко години родителите ми дариха къща на дъщеря ми, като аз съм посочена като настойник, а съпругът ми - като преобретател.  Подадох данъчна декларация от името на дъщеря ми в срок. В продължение на 3 години няма излязъл данък нито на нейно, нито на мое име. Проверявайки данъците по ЕГН в интернет, установих, че данъчно
  задължено лице е съпругът ми.
 • От общината ми казаха, че данъчно задължено лице е съпругът ми, защото е ползвател. Редно ли е за данъчно задължено лице да се води съпругът ми, при положение, че той не е подавал декла-рация? За нас е важно кой ще се води данъчно задължено лице, тъй като съпругът ми
  има друго дете от по-ранен брак.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: