Дискусионен панел

дата: 03.10.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 15 мин

гледания: 35

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Как от ДАНС ще преценят дали съм задължено лице по ЗМИП или не?
 • Направих обезценка на ДМА с отчетна стойност 100 000 лева, набрана амортизация 20 000 лева. По направената оценка справедливата пазарна стойност е 40 000 лева. Счетоводните записвания, които съм направил, са:
  Дт с/ка 608 Разходи от последващи оценки на активи 40 000
  Кт с/ка 241 Амортизация 40 000
  Правилно ли изчислявам разхода, или трябва да извадя от балансовата стойност 80 000 справедливата пазарна цена и тогава разходът от обезценка ще бъде 40 000 лв.?
 • Работодателят е въвел СИРВ за период от шест месеца. Във връзка с неначислени за месец май 2017 г. възнаграждения в срок до 25 юни 2017г., в декларациите обр. № 1 в полето на т. 21 „Осигурителен доход, върху който се дължат осигурителни вноски, включително сумата по чл. 40, ал. 5 от КСО, с изключение на сумата по т. 19“, е попълнен минимален месечен размер на осигурителния доход по основна икономическа дейност и квалификационни групи професии и код за вид осигурен 16. На 02 юли 2017 г. са начислени възнагражденията за месец май 2017 г. Как следва да бъдат подадени декларациите образец № 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. във връзка с начисляването на месечните възнаграждения и във връзка с кода за вид осигурен 16?
 • Фирмата ми е много малка и нямам възможност да осигуря специален човек във връзка с мерките предвидени в ЗМИП и ЗМФТ, да не говорим за отделен специализиран отдел. Какво следва да направя?
 • Имаме инвестиция в асоциирано предприятие, което има значителни финансови затруднения и затваряне на производство. Трябва да се изготви КФО. Стойността в употреба на инвестицията е  40 000 лева, а справедливата и стойност е 50 000 лева. Балансовата стойност е 90 000 лева. Следва ли да се направи обезценка на инвестицията?
 • Собственик на ЕООД, който няма назначен персонал в дружеството, е регистриран като самоосигуряващо се лице и се осигурява върху минималната работна заплата. Същият полага личен труд.
  Следва ли това да се третира като доход от трудово правоотношение и съответно като разход за фирмата? Следва ли да се удържи данък 10 % (като от минималния осигурителен доход се приспаднат сумите за осигуровки и върху така получената сума да се начисли данъка) и съответно да се подава ежемесечно декларация образец 6? Как следва да се попълни декларация 1, с какъв код и следва ли да се отрази удържаният данък по т.31А, както и облагаемият доход по т. 31? Как се попълва нетното възнаграждение по т .34?
 • Колко е ограничението за плащане в брой, по новините постоянно се говори за 5 000 лв., последно бях чула, че е 15 000 лв.?
 • През 2016 г. тестваме за обезценка автомобил с първоначална стойност 60 000 лв., над оценката след първоначалното придобиване 5 000 лв. и 40 000 лв. амортизация. Възстановимата стойност на транспортното средство към датата на тестване е 15 000 лв. Какви счетоводни статии трябва да съставим?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: