Дискусионен панел

дата: 19.09.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 17 мин

гледания: 38

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Подлежи ли на независим финансов одит ГФО на българско дружество, дъщерно на дружество от ЕС? Българското дружество няма дъщерни дружества. Предприятието майка изготвя консолидиран отчет и подлежи на одит по законодателството на неговата държава. Българското е малко предприятие, което е под праговете, посочени в чл. 37, ал. 1, т. 1 от ЗС. Това достатъчно основание ли е да се приеме, че не подлежи на одит или попада в чл. 37, ал. 3 от ЗС? Правилно ли е тълкуванието, че чл. 37, ал. 3 от ЗС касае одита на отчетите на българските предприятията майки и техните дъщерни предприятия, отчитащи се по нашето законодателство?
  • Работя вече една година и няколко месеца в дадена фирма, и от ръководството на фирмата твърдят, че нямам право на % клас за прослужено време, трябва да направя 3 години (работа във фирмата) и едва тогава да ми начисляват клас. Имам ли право на този процент или не?
  • Как се определя пазарната цена и може ли тя да бъде определена, според международния пазар? Фирма регистрирана по ЗДДС внася стока от Китай и продава на свързана фирма с минимална или без печалба. Това нарушение ли е на закона? В случая може ли да се приеме за пазарна цена, стойността на стоката, закупена от Китай или пазарна цена е цената, на която стоката се продава в България?
  • Фирма, доставчик на услуга, ни е фактурирала през 2017 г. в един документ пропуснати от нея да се фактурират услуги, отнасящи се за 2015 г. и 2016 г. Как е правилно да се постъпи от счетоводна и данъчна гледна точка (ЗКПО и ЗДДС)?
  • Мъж и жена имат деца и живеят заедно, но нямат брак. И двамата имат отделни фирми и между тези фирми има обороти на продажби на стоки и услуги. За целите на ЗКПО смятат ли се за свързани лица?
  • Предстои подписване на ТД на основание чл. 70, ал. 1, със срок на изпитване и във връзка с чл. 67, ал. 1, т. 1. Освен основното месечно възнаграждение бихме искали да има и допълнително, обвързано с качеството на работа. Трябва ли да го включим в ТД и ако трябва, достатъчно ли е да изпишем, че е във връзка с Вътрешните правила за РЗ, например - чл. 13, ал. 1 ,т. 4 от Наредбата за структурата и организацията на РЗ?
  • Фирмата се занимава с търговия на стоки, които се внасят от Германия. При транспорта им, има нанесена щета на стоката и тя е унищожена. Стойността и е 10 000 лева. Транспортната фирма отказва да заплати неустойката за нанесената щета върху стоката и най-вероятно ще се стигне до съд. Какво трябва да се направи счетоводно и данъчно?
  • Имаме приети вътрешни правила за заплати в администрацията, в която работя, но те не се прилагат на практика. Имаме само оценяване от страна на прекия началник, но няма прилагане на обвързване на оценката с увеличение на трудовото възнаграждение. Това не е ли в противоречие на приетите вътрешни правила?
  • Управител на търговско дружество, който е съдружник и му е възложено управлението с договор за управление, когато получава пенсия за инвалидност, трябва ли да внася социални осигуровки?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: