Дискусионен панел

дата: 22.08.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 19 мин

гледания: 40

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • В дружеството ни е въведено СИРВ за срок от 3 месеца. В края на периода се установява, че част от служителите са работили повече от заложеното по график, т.е. са извършили извънреден труд. Следва ли да се описва в книгата за извънреден труд и щом работим при СИРВ, трябва ли да се попълват начало и край на полагане на извънредния труд?
 • Предприятието ни наема помещение под наем за срок от 3 години. В договора е записано, че за първите 2 месеца не се дължи наем. Има ли някакви специфики при отчитането на разхода за наем при така записаните условия?
 • Българско дружество сключва договор с френско дружество, което има клон в България, като за страна по договора е посочен и клонът. Услугите са отдаване под наем на недвижим имот, офис оборудване и автомобили, които ще се използват в България от служителите на клона. Срокът на договора е 3 годишен. На кого следва да бъдат издавани фактурите - на френското дружество, или на неговия клон и с какво ДДС трябва да се обложат тези доставки?
 • Трябва ли ако при преобразуване на нощен в дневен труд се получи извънреден труд – той да се декларира пред Инспекцията по труда?
 • Български хотел приема резервации за нощувки от клиенти през интернет сайт, като клиентите заплащат такса за неявяване, която да компенсира хотела, в случай че гостът не се яви и не ползва услугата нощувка. Следва ли да се начислява ДДС върху тази такса за неявяване на туриста?
 • Предприятието ни закупи сграда, която ще използва с инвестиционна цел (отдаване под наем). Към момента обаче не сме отдали имота под наем. Можем ли да не начисляваме разходи за амортизация?
 • Имаме служители, които ще работят извънредно на 06.09.2017 год. Основното им трудово възнаграждение е 650 лева. През септември има 19 работни дни, което означава, че средното им възнаграждение е 34.21 лв. (650 лв./19 дни). Четейки КТ, и по-специално чл. 262 и чл. 264, разбирам, че за работата на 6-ти септември следва да им заплатя 136,84 лв. или 4-кратния размер на средното им възнаграждение. Правилно ли разбирам нормативната уредба?
 • Дружеството ни получи субсидия (50% от стойността) за закупуване на земя, върху която да се построи фабрика. До колкото знам прихода, който отчитаме във връзка с финансирането, не се облага за данъчни цели. Къде в данъчната декларация трябва да бъде посочен в намаление този приход?
 • Компания за софтуерна поддръжка на компютърно и офис оборудване сключва договор с клиент, в който е предвидена сума от 600 лева като депозит (гаранция, обезпечение), с която сума да си гарантира месечните такси, които ще получава за абонаментните услуги. Тази сума ще бъде приспадната след шестия месец от вноските за абонамента. Какво е правилното ДДС третиране на тази сума – като аванс или като депозит и трябва ли да бъде обложена?


 • Всички семинари от тази дата

  Основания за полагане на извънреден труд (ИТ); Допустима продължителност на ИТ; ИТ за работници с намалено работно време или СИРВ; Процедура за полагане на ИТ; Отчитане на...

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 36 мин

  гледания: 64

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разлика между земеделска продукция и биологичен актив; Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на субсидии; Данъчни и други аспекти

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 42 мин

  гледания: 55

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Място на изпълнение при доставка на стоки и на услуги; Възникване на данъчно събитие; Как се определя данъчната основа по ЗДДС; Данъчна ставка и размер на данъка; Изискуемост на...

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 52 мин

  гледания: 171

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 19 мин

  гледания: 40

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: