Дискусионен панел

дата: 18.07.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 23 мин

гледания: 13

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Лице работи на два трудови договора в една и съща фирма на по 4 часа (общо 8 часа). Имали право на платен отпуск за втория договор и колко дни?
 • Фирма „Х” ЕООД е собственост на Немска фирма  „Y”. Фирма „Y”e с едноличен собственик друга немска фирма “Z”.  “X” сключва договор за финансиране чрез заем с „Z”, ще превежда сумите поетапно. Върху заемът ще се начислява лихва всеки ден, като накрая на всеки месец тя се плаща. Ще бъде ли освободена от данък при източника за получените под формата на лихви суми фирма „Z”, защото е собственик на едноличния собственик „X”.  
 • Фирма придобива лек автомобил от ФЛ от членка на ЕС. Издава се протокол по чл. 117. от ЗДДС за ВОП без право на данъчен кредит. Фирмата няма право да ползва и данъчен кредит за всички последващи консумативи за този лек автомобил. При продажбата му можем ли да се позовем на чл. 50, ал. 1, т. 2 за неначислението на ДДС?
 • Служител е назначен в две фирми на трудов договор по четири часа по чл.67 ал.1 т.1. Следва ли в едната фирма да бъде назначен по чл.111 като втори трудов договор?
 • Закупен е имот през 2010г. и е заведен като ДМА. За имота е ползван пълен данъчен кредит при покупката. През 2017г. предстои продажба. Какъв е размерът на дължимия данъчен кредит и формулата, по която се изчислява?
 • А/С е акционерно дружество, регистрирано в Дания. Същото е учредило българско дъщерно дружество, а именно “X" ЕООД, като притежава 100 % от капитала му. Предстои продажба на дяловете на дъщерното дружество като купувач на 100 % от дяловете е българско юридическо лице – търговско дружество. В резултат на продажбата на дяловете  А/С ще реализира печалба. Във връзка с това са поставени следните въпроси:
  Подлежи ли на данъчно облагане в България печалбата на А/С – Дания, която ще бъде реализирана от продажбата на дяловете на българското дъщерно дружество? Приложими ли са в описания казус чл. 14, т. 4 във връзка с точки 1 – 3 от същия член от СИДДО между България и Дания?
 • Лице работи по основен трудов договор с работно време - 8 часа. Работодателят иска да промени основния договор да бъде на 2 часа. Трябва ли в трудовия договор да се посочи точно от колко до колко часа ще работи лицето? Ще се промени и трудовото възнаграждение. Трябва ли да се подава уведомление към НАП, при условие, че се променя само трудовото възнаграждение и продължителността на работния ден? Ще има ли промяна в размера на осигуровките и как ще се определят те?
 • ЕАД (А) е местно юридическо лице, чийто едноличен собственик е Б, чуждестранно юридическо лице от Австрия, което няма място на стопанска дейност в България за тази своя дейност. Едноличният собственик на капитала – Б в Австрия е взел решение да увеличи капитала на друго дружество („С” ЕАД) в България чрез апорт на 100 % на акциите на А. Дружество Б е едноличен собственик на капитала и на „С” ЕАД. Попада ли Б в обхвата на данък при източника съгласно разпоредбите на ЗКПО и СИДДО.
 • Фирма регистрирана по ЗДДС купува магазин от физическо лице. Купува го без ДДС и не го ползва за основната дейност в продължение на поне 2 години. В последствие обаче решава да го ползва за икономическа дейност от 01.05.2017г., но след това на 30.06.2017г. прекратява дейността на магазина и решава да го продаде.
  Може ли този имот да се продаде без ДДС като например се позовем на чл. 50, ал. 1, т. 2? Какъв би бил случаят ако за този имот се е ползвал данъчен кредит от материали, за да се приведе в експлоатация?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: