Дискусионен панел

дата: 20.06.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 20 мин

гледания: 9

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Дружеството ни иска да предостави карти за фитнес на своите служители. Не всеки обаче иска да получи такава карта и част от хората предпочитат да получат пари кеш. Ще се признаят ли картите на служителите, които все пак искат, за разход на фирмата и ще има ли някакви други данъчни ефекти?
 • Как се отчитат транзакционните разходи свързани с инвестиционния имот?
 • Прекратявам трудов договор на наш служител и му дължа обезщетения за неспазено предизвестие и за неизползван платен отпуск. Той има запор върху работната заплата, който още не е изплатен. Питах ЧСИ-то дали трябва да удържам пари от обезщетението - той естествено каза „Да”. Не знам каква сума остава лицето да изплаща към ЧСИ-то. Ако ми изпрати справка след датата на прекратяване на договора, но преди изплащане на обезщетенията, длъжна ли съм да се съобразя с нея?
 • Отписва ли се от амортизационния план актив, който до момента е бил използван в административната дейност на предприятието, но сега започва да се използва като инвестиционен имот?
 • За 2016 година трябваше да правим авансови вноски за корпоративен данък. За Декември месец направихме промяна, като декларирахме доста по-голяма сума, но не я платихме в срок. С годишната данъчна декларация искахме да покрием и лихвата, която се е натрупала. За наше учудване лихвата беше доста по-ниска от очакваната. Има ли някаква законова промяна, с която не сме се запознали?
 • Наш служител беше възстановен на работа от съда с влязло в сила решение, с което обявиха уволнението му за незаконно. Какви санкции ще понесем, ако не го допуснем на работа в предприятието?
 • Какво разграничава активите отчитани по МСФО 5 Нетекущи активи от тези отчитани по МСС 40 Инвестиционния имоти?
 • Дружеството ни излиза за четвърта поредна година на данъчна загуба. През предходните четири винаги сме отчитали активи по отсрочени данъци за загубата. Тази година обаче имаме и одит и одиторът казва, че не трябва да отчитаме такъв актив и трябва да „обърнем” предходния. Прав ли е?
 • Може ли служител, който е пенсионер в друга държава, а не в Република България и получава там пенсия за осигурителен стаж и възраст, да бъде уволнен на основание чл. 328, ал. 1, т. 10 б и какъв е редът?
 • Как се оценява инвестиционен имот, изграждан по стопански начин?


 • Всички семинари от тази дата

  МСС 38 - Нематериални активи - Критерии за признаване; Начини за придобиване; Отчитане в зависимост от начина на придобиване; Отчитане на последващи разходи; Отчитане след...

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 38 мин

  гледания: 121

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Прекратяване на трудов договор със срок за изпитване; Прекратяване на ТД от страна на работодателя с предизвестие и без предизвестие; Дисциплинарно уволнение; Прекратяване срещу...

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 78 мин

  гледания: 63

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  МСС 40 - Отчитане на инвестиционни имоти - Първоначално оценяване и отчитане на инвестиционните имоти; Счетоводни и данъчни амортизации; Преоценка и преоценъчен резерв; По-важни...

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 20 мин

  гледания: 50

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 20 мин

  гледания: 9

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: