Дискусионен панел

дата: 06.06.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 22 мин

гледания: 14

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Лице е назначено на трудов договор в ЕООД от действащия към съответния момент управител. В последствие дружествените дялове на фирмата са продадени, без да е прекратен трудовия договор. Новият собственик е и управител на фирмата, но не можем да установим контакт с него. По какъв начин може да се прекрати трудовия договор при невъзможност това да стане чрез сегашния управител на фирмата?
 • Българска рекламна агенция, регистрирана по ДДС има сключен договор с руско дружество за заснемане на рекламен клип, който се заснема с български актьори в България. Какво е ДДС третирането при тази доставка?
 • След като вторият работодател не записва трудов стаж в трудовата книжка, как ще се докаже стажът на служител, работил при условията на вече отменения чл.9, ал.8 КСО, тоест зачитането на 4 години за 5, при пенсиониране?
 • Български търговец закупува стоки от регистрирано по ДДС лице във Франция. Фактурата е издадена на 27 март 2017 г., а стоките са транспортирани от посочената държава членка до България в началото на следващия месец (натоварени са на 02.04 и са получени на 05.04). Преди това е налице авансово плащане, но за него не е издавана фактура. Транспортът на стоките е за сметка на купувача (условия на доставката - франко EXW). Към коя дата данъкът по придобиването става изискуем - 27 март, 2 април или 5 април?
 • Може ли да бъде прекратен трудов договор за допълнителен труд с предизвестие от работодателя от 15 дни на основание чл.334 КТ, при положение, че в самия договор е записан срок на предизвестие 30 дни?
 • При ежемесечните справки за извънреден труд и справките за времето на разположение, въз основа на които се изготвят ведомости за заплати, вписват ли се лицата, които работят на граждански договор?
 • Българско дружество е търговец на едро с хранителни стоки в страната и чужбина. Дружеството е регистрирано по ЗДДС. Извършва ВОД на стока към получател, регистриран по ДДС в Гърция. Междувременно друг клиент, регистриран за целите на ДДС в Гърция, желае да закупи рекламираната стока. Транспортът се осъществява за сметка на доставчика. Рекламираната стока ще се натовари в склада на първото гръцко дружество и ще се разтовари в склада на второто гръцко дружество. Какъв е данъчният режим на описаните доставки и какви документи следва да се издадат по тях?
 • Какво трябва да направи работодателят, когато трудовата книжка на работникае изгубена по вина на работодателя?
 • Наш служител има неизползвани 25 дни от 2015 г. и 15 дни от 2016 г. отложени по негова молба. Сега трябва ли да използва всичките или част от тях, до средата на 2017 г., за да не ги загуби?


 • Всички семинари от тази дата

  Трудов стаж при пълно и непълно работно време, при няколко работодателя, без работника да е работил, без да е имало трудово-правно отношение. Удостоверяване на трудов стаж с...

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 175

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се въвежда СИРВ; Изчисляване и разпределяне на работно време и почивки; Преизчисляване на нощните часове в дневни; Изчисляване на стаж; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 68 мин

  гледания: 86

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  ВОД и ВОП на стоки; Тристранни операции; Дистанционни продажби; Внос и износ на стоки; Доставки на услуги в и извън ЕС

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 54 мин

  гледания: 193

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 22 мин

  гледания: 14

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: