Дискусионен панел

дата: 23.05.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 16 мин

гледания: 16

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Предприятие, което приема МСФО е изготвило своите отчети за предходната година като изрично и безусловно е заявило, че е спазило изискванията на МСФО. В последствие се оказва, че финансовите отчети не отговарят напълно на изискванията на МСФО. Как трябва да постъпим в този случай?
  • Имат ли право на достъп до пазара на труда бежанците, които са регистрирани в България като такива?
  • Работя като социален работник в Дом за пълнолетни лица с физически увреждания. От началото на месец януари тази година директорът на Дома е в болничен и аз го замествам, като не е известно още колко време ще отсъства. Полага ли ми се заплащане за заместването и в какъв размер?
  • Какъв е срока на предизвестие при напускане, когато е сключен трудов договор за допълнителен труд при втори работодател? От коя дата започва да тече предизвестието?
  • В предприятието има служител, който използва отпуск по болничен. От 01.06.2017г. работодателят предвижда увеличение на работните заплати. Трябва ли служителят да дойде на работа и за колко дни, за да му бъде увеличена заплатата или няма да има право на това увеличение?
  • Дъщерно дружество, регистрирано в България ще заплати дивидент на дружество майка намиращо се в Италия. Какви документи следва да се подадат в НАП за изплатения дивидент и кой ще трябва да заплати данък при източника?
  • Ако човек е бил назначен и е работил на 3 часа през месеците  март и април 2017, колко осигурителен стаж ще му се признае за това време?
  • Българска фирма нерегистрирана по ДДС извършва дейност като електронен магазин. Продажбите са само в България. Заплащаме комисионна на белгийска фирма, за да ни рекламира по интернет. Размерът на сумата за реклама е 12 000 лв. годишно.Трябва ли да се регистрираме по ДДС?
  • Как да постъпя, ако работодателят отказва да приеме предизвестието ми за напускане? Трудовият ми договор е безсрочен и срокът за предизвестие е 30 дни.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: