Дискусионен панел

дата: 09.05.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 21 мин

гледания: 17

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани казуси (по реда на тяхното коментиране):

 • Физическо лице, живеещо в България е получател на доходи от трудови правоотношения във Франция за 2 месеца, във връзка с обучение. Размерът на доходите се счита за …
 • Полагат ли се командировъчни на търговски представител,  в чийто трудов договор не е фиксирано място на работата, а е разписано че трудовите задължения ще се изпълняват в …
 • Дължи ли се възнаграждение от работодателя за първите три дни от неработоспособността, когато лицето няма необходимия 6-месечен осигурителен стаж?
 • Има ли изключения от общото правило за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги?
 • Дължи ли здравни осигуровки самоосигуряващо се лице – пенсионер, получаващо доходи от наем?
 • Македонски гражданин регистрира българско ЕООД и в качеството си на физическо лице е собственик на фирмата. Лицето отпуска парични средства за оперативни нужди под формата на …
 • В кои случаи ще се прилага  новата  наредба по отношение на международните превози?
 • Фирма закупува производствена машина, като за инсталирането ѝ начислява хонорари по граждански договор за инженерни дейности. Към 31.12.2016г. възнагражденията и осигуровките по гражданските договори не са изплатени …
 • Как се заплаща положеният труд на национален празник при сумирано изчисляване на работното време?


 • Всички семинари от тази дата

  Кои лица имат право; Определяне на размера; Права при няколко договора; Oсигуровки и данъци; Деклариране; Записвания в трудовата книжка; Глоби и санкции

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 36 мин

  гледания: 77

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица са освободени от облагане с корп. данък; Правна сила и тълкуване на СИДДО; Печалби и доходи с източник България и чужбина; Методи за избягване на двойното данъчно облагане

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 46 мин

  гледания: 56

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои лица могат да бъдат командировани; Документиране на командировките; Допустима продължителност; Лимити и разходни норми; Разходно-оправдателни документи; Счетоводно отчитане

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 21 мин

  гледания: 72

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 17

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: