Дискусионен панел

дата: 04.11.2014

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 43 мин

гледания: 81

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какви са ДДС задълженията за фирма „X” ООД, която ще извършва сделка със златни материали и инвестиционно злато?
 • Съпругът ми работи на непрекъснат работен процес като металург І-ва категория. През месец октомври беше в отпуск, а след това пострада и е в болнични. Желае да се пенсионира през ноември с право на категория. От кой месец трябва да му се вземе брутното трудово възнаграждение за изплащане на 6 брутни заплати - от септември (който е пълен работен) или от октомври, в който ползва полагаемия си отпуск и е в болнични?
 • Какви са редът и предпоставките за възстановяване на един работник на предишната му работа, в случай че съдът е признал уволнението му за незаконно?
 • Фирма „X” ООД извършва сделки със страни от ЕС като част от получателите са свързани лица. Обект на тези сделки са козметични продукти. Подходящо ли е да използвам Метода на сравнимите неконтролирани цени за да определя пазарната цена по сделките
  със свързани лица?
 • Как трябва да се отчитат стоките, които продаваме на консигнация? Ние сме консигнант (предоставяме стоката на консигнация).
 • Каква заплата може да получава съдружник на ООД, който е назначен
  на трудов договор във фирмата си като програмист, без това да се смята като скрито разпределение на печалбата?
 • Същият казус важи и за ДУК на съдружник. Какъв е максималният праг на  възнаграждението, което може да получава, без да наруши закона?
 • На 19.09.2013 г. е сключен комисионен договор при условия:
  - Продажна цена на съоръжението 20 хил. лв. (без ДДС).
  - Възнаграждение в полза на комисионера – 5% от цената;
  - Комисионерът продава съоръжението на трето  лице/клиент на 28.10.2014 г.
  - Какви са ДДС ефектите?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: