Дискусионен панел

дата: 07.02.2017

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 13 мин

гледания: 38

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани казуси (по реда на тяхното коментиране):

  • Дружеството ни е реализирало за 2016 година счетоводна печалба в размер на 200 000 лв., която след преобразуване по реда на ЗКПО формира данъчен финансов резултат в размер на 210 000 лв., за които се дължи текущ данък върху печалбата в размер на 21 000 лв. След начисляване на текущия данък за сметка на печалбата сме начислили отсрочените данъци по смисъла на СС - 12. На база сравняване на балансовите и данъчни стойности на своите активи и пасиви, дружеството начислява активи по отсрочени данъци в размер на 25 хил. лв. и пасив по отсрочени данъци за 5 000 лв. Какви ще бъдат счетоводните статии и как ще се посочат в баланса и в ОПР?
  • Собственик на ЕООД ще се осигурява като самоосигуряващо се лице. Собственикът ще извършва и личен труд в дружеството. Трябва ли да се осигурява допълнително? Как точно става осигуряването на двете места? Правилно ли е да се сключва ДУК, щом няма да има възнаграждение?
  • В дружеството има сключен Колективен трудов договор, по силата на който се изплащат допълнителни възнаграждения на персонала. За декември месец има начислени такива допълнителни възнаграждения, които ще бъдат изплатени на персонала, заедно със заплатите за Декември на 25 януари 2017 г. Ще има ли някакво отразяване в ГДД за 2016 г., по отношение на неизплатените заплати на персонала?
  • Родих декември месец и документите ще мога да ги внеса в Социалната служба през април. Работя по постоянен трудов договор от 1г. 4м. От къде да взема документ за доходи за периода, през който съм била в майчинство?
  • Фирма ще получи през януари 2017 г. аванс от 30 000 лв. за продажба на апартамент по предварителен договор. Остатъка от парите и изповядването на сделката ще бъде през март 2018 г. Смятате ли че е редно това? Фирмата не иска да прави оборот за регистрация по ДДС.
  • През 2015г. в ГФО имах извънредни разходи в размер на 116 хил. лв. Тъй като бланката е нова – къде да представя тези извънредни разходи в отчетите за 2016г.?
  • Дължа ли някакви осигуровки или данък за обезщетението, което ще получа при оставане без работа по чл.222, ал.1? Ще ми се зачита ли този месец за някакъв стаж?
  • Как ще се отрази придобиването на актив в данъчния и счетоводния амортизационен план, ако сме го закупили с  фактура на 20.05.2016 г., а го използваме от 01.07.2016 г.?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: