Дискусионен панел

дата: 15.11.2016

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 18 мин

гледания: 20

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Има ли някакво ограничение ООД да разпределя печалбата си от 2015 г., ако има натрупани загуби от предходни години?
  • Получените подаръци от младоженци, по повод сватбеното им тържество, все по-често са в пари. Как се тълкуват тези подаръци по отношение на данъчно облагане по ЗДДФЛ (или друг данъчен закон)? Има ли задължение да бъдат обявени тези средства по някакъв начин и как би могло да се докаже, че са именно от сватбени подаръци?
  • Българска строителна фирма, регистрирана по ДДС, има регистрация за целите на ДДС и в Гърция и в Румъния, където извършва строителни услуги с материали на клиента - данъчнозадължени лица, регистрирани по ДДС в съответните страни. Извършените услуги се фактурират с румънски или гръцки VAТ номера. Тези сделки, които са извън обхвата на ЗДДС, минават ли през дневниците по ЗДДС в България /в колона 23/ или, тъй като имат чужд VAT номер, се отчитат само за целите на ЗКПО?
  • Може ли работодателят да прекъсне ползването на платен годишен отпуск?
  • Фирмата ми има договор за наем на офис, в който е споменато, че "такса смет ще бъде префактурирана от наемодателя при получаване на съответната месечна фактура - на годишна база", като сумата ще бъде разпределена пропорционално, въз основа на наетата площ. Как и къде мога да проверя сумата за такса смет, дължима от наемодателя?
  • Какви са изискванията за дружество майка за изготвяне и одитиране на консолидиран отчет?
  • Кога се изгубва правото на ползване на отложения ПГО, ако работодателят не е осигурил ползването му до края на първото полугодие от следващата календарна година?
  • С експертно решение от 15.10.2013 на физическо лице е определена трайно намалена работоспособност 76% за срок от три години, т.е. решението е със срок на валидност до 15.10.2016 г. Въпреки че на 16.12.2015 г. е навършило пенсионна възраст, лицето продължава да работи по трудово правоотношение. Има ли при тези обстоятелства то право да ползва данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност и след изтичане на посочения в експертното решение срок, или след изтичането му, на лицето следва да се удържа авансов данък по чл. 42 от ЗДДФЛ?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: