Дискусионен панел

дата: 16.08.2016

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 13 мин

гледания: 52

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Българско дружество „Х” има участие в следните предприятия:
  В дружество А – 80% от капитала
  В дружество Б – 25% от капитала
  В дружество В – 40% от капитала
  Дружество Х е определило пет от  общо седемте директори в дружество В.
  Кои от разгледаните дружества се определят като дъщерни и ще участват в консолидирания финансов отчет, подготвен от дружество Х?
 • Фирма продава канцеларски материали. Получава поръчка от българското подразделение на европейската инвестиционна банка. Каква следва да бъде ставката на ДДС, която фирмата трябва да приложи?
 • Какъв документ се подписва при постъпване на работа на хонорар? Когато лице работи по основен ТД на 8-часов работен ден, осигурява се за всички рискове и започне на друго работно място на хонорар, има ли задължение отново за удържане на осигуровки? Ако да, – за чия сметка ще са? Какви документи е длъжен да предостави работодателят на лицето, което работи на хонорар, във връзка с изплащане на дължимите суми?
 • Предстои ми връщане на работа след майчинство. Имам ли право да запиша магистратура задочно, без да провокирам шефовете ми да прекратят трудовия ми договор преди навършване на три години на детето ми?
 • Имаме пуснати фактури към наш клиент (7 броя) за продажба на стоки. В последствие управителите са се разбрали доставката да бъде развалена. Трябва да пуснем кредитни известия към въпросните фактури. Позволено ли е да издадем едно кредитно известие за всички фактури или трябва да издадем кредитно известие към всяка една от фактурите?
 • Фирмата ни се занимава с изработка на поръчкови мебели. След настъпилите промени в закона за счетоводството ще отпадне ли задължението за извършване на годишна инвентаризация и съставянето на съпътстващите констативни документи?
 • Дружество, регистрирано по ЗДДС в България, продава стока/апаратура на физическо лице от Германия. Постъпило плащане от физическото лице по банковата сметка на дружеството. Трябва ли да издам фактура на името на чуждестранното физическо лице? Какви данни трябва да посоча - освен с име не разполагам с друго?
 • Трябва ли да начислявам ДДС по фактурата? Ако не начислявам ДДС, то какво е основанието за това? Какви отражения трябва да има в дневника за продажби?
 • Телефон, взет на лизинг, погрешно е осчетоводен в 401, а не в 159 сметка. Да направя ли операция 401/159 или по-добре да си го оставя по този начин? Няма как да се коригира сметката, отнася се за операция от минала година.


 • Всички семинари от тази дата

  Какво представлява консолидацията на ФО; Кой трябва да съставя и кой може да не съставя КФО; Основни правила и изисквания; Консолидационни процедури и корекции

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 63 мин

  гледания: 110

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Лизинг на земя и сгради; Отчитане на финансов лизинг и на оперативен лизинг при лизингодателя и лизингополучателя; Обратен лизинг; ДДС при лизинг

  лектор: Игор Жеков

  продължителност: 39 мин

  гледания: 215

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на безвъзмездни средства – субсидии; Данъчни и други аспекти.

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 41 мин

  гледания: 118

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 13 мин

  гледания: 52

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: