Дискусионен панел

дата: 19.07.2016

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 13 мин

гледания: 18

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Осигурена съм при двама работодатели, като при първия съм на осем часов работен ден със срочен договор, който изтича на 23.08.2016г., а при втория на четири часов работен ден с безсрочен трудов договор. Имам 12г. трудов стаж. В момента съм по майчинство като детето е на 3 месеца. След прекратяването на срочният ТД ще имам ли право на пълното си обезщетение до навършване на една година на детето,
  и трябва ли да подавам някакви документи?
 • Фирма, регистрирана по ЗДДС, издава INVOICE на немско училище за тенис - услуга за тренировки по тенис в Германия. Клиента няма ДДС номер. Като основание за неначисляване на ДДС може ли да се приложи чл.41 от ЗДДС? Доставката е освободена, свързана е с образование,
  спорт и физическо възпитание.
 • Регистрирано по ЗДДС българско дружество изпълнява поръчка за озеленяване на недвижим имот, намиращ се във Франция. Имотът е собственост на ливанско дружество, което не е регистрирано за целите на ДДС във Франция. Следва ли да бъде начислен данък за тази услуга и налице ли е право на приспадане на данъчен кредит?
 • При два трудови договора със сумирано изчисляване на работното време необходимо ли е за допълнителния договор лицето да попълва декларация за работа над 48 часа седмично?
 • Дружеството ни е Заемодател по договор за кредит. Съгласно същия в случай на непогасяване в уговорения срок Кредитополучателя следва да ни заплати обезщетение включващо законната лихва, изчислена върху неплатената в срок сума за времето на забавата и направените от нас разходи за събиране на вземането (за изпращане на съобщения, напомнителни писма и други
  извънсъдебни и съдебни разходи)
 • Редно ли е да не начисляваме ДДС за това обезщетение на основание чл.26, ал.2 от ЗДДС? Влиза ли в обхвата на плащанията на неустойки и лихви с обезщетителен характер по смисъла на същия законов текст?
 • Ако ме освободят от работа по чл.325, т.4 имам ли право на обезщетение от бюрото
  по труда и то ще бъде ли в пълен размер или ще е минималното?
 • При наложен запор върху трудовото възнаграждение, как следва да се определи размера на удръжката – на брутна или нетна база – и кога не следва да има такава?
 • Управител на ЕООД иска да прехвърли определена сума от фирмената сметка към сметката на сина си. Бихте ли ми дали варианти с основание как би могло да се случи и въобще редно ли е?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: