Дискусионен панел

дата: 19.04.2016

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 30 мин

гледания: 21

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Ако една майка ни представи три болнични листа за заболяване на двете си деца, издадени като първични за различни заболявания на децата, и трите за по четири дни, издадени един след друг без прекъсвания между тях, то за колко от болничните работодателя ще дължи обезщетение за първите три дни? А какво би станало в случай, че между първия и втория болничен има два почивни дни, а между втория и третия болничен майката е ползвала пет дни платен отпуск?
 • Имам напуснал работник на 28.03.2016г. и от същия ден ми е представен болничен от лицето за 10 дни. Завеждам ли болничния лист, заедно с другите болнични? Първите 3 дни за сметка на работодателя ли са?
 • Възнамерявам да прекратя трудовия си договор по чл. 327, ал.1, т.10 от КТ - преустановяване на дейността на ЕООД. Тъй като, поради смърт на управителя, няма кой да получи писменото ми изявление, се налага да го подам в Инспекцията по труда по адреса на управление на работодателя. Законът предвижда проверка, извършена съвместно от контролните органи на ИТ, НОИ и НАП, която трябва да установи, че действително работодателят е преустановил дейността си. Трудовият договор се смята за прекратен от датата на завеждане на заявлението в ИТ. 
  Как ще мога да се регистрирам като безработна в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни, след като проверката на горепосочените органи ще трае доста повече време?
 • Самоосигуряващо се лице, собственик на ЕООД с положен личен труд. Необходимо ли е да му се удържа авансов данък, ако лицето си начислява ежемесечна сума за положен личен труд във връзка с дейността на фирмата му и трябва ли да се подава декларация по чл.55?
 • Възможно ли е, при положение че на служител е наложен запор върху възнаграждението му, да се наложи такъв запор и върху част от обезщетението му при пенсиониране, което предстои да му се изплати?
 • ООД с трима съдружници, занимаващо се със селскостопанска дейност. Един от съдружниците разполага със собствена нива, която иска да предостави на ООД-то за увеличаване на капитала. Възможно ли е и как става това?
 • При наличието на двама съдружници в едно ООД, избрани от общото събрание за Управители и вписани като такива в търговския регистър, може ли единия от тях да работи по трудов договор, а другия да е само самоосигуряващо се лице?
 • Работех по ТД на пълна заетост и се наложи освобождаването ми от работа на чл.325, ал.1, т.1 от КТ по взаимно съгласие! Успоредно с полаганият труд по ТД, съм и продължавам да бъда собственик на ЕООД - самоосигуряващ се!  Мога ли да се възползвам от правото си на обезщетение от Бюрото по труда? Имам над 10г. стаж, не съм бил регистриран до сега и нямам прекъсване на осигуряването до сега. Пречка ли е наличието на собствеността ми в ЕООД като СОЛ или следва да продам дружественият дял на трето лице, като условие за регистрацията ми в Бюрото по Труда?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: