Дискусионен панел

дата: 05.04.2016

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 13 мин

гледания: 38

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно дискутирани казуси (по реда на тяхното коментиране):

 • Българска фирма ще извършва програмистки услуги /доработване на софтуер и подобни/ на Швейцарска фирма. Мястото на изпълнение на услугата определя ли се от чл. 21, ал. 2 на ЗДДС - т.е. в Швейцария или някой друг член казва, че място на изпълнение е България?
 • През Януари 2016г. съм издал фактура, която е платена по касов път, но копието на фактурата, което е трябвало да предам в счетоводството е останало на кочана с фактурите. Счетоводителя е осчетоводил отчета за извършени продажби по касов апарат, без да подвади горната фактура, която не съм му представил. ДДС-то в размер на 120лв. реално е платено т.к. е отнесено в отчета за извършени продажби по касов апарат.
  Как да процедирам, за да подам пропуснатата фактура в дневниците за продажби, защото предполагам, че контрагента ми ще е отразил издадената от мен фактура в неговите дневници за покупки? Следват ли санкции и в какъв размер? Трябва ли да уведомя НАП за тази грешка? Какъв е реда за корекция в този случай?
 • За получена услуга от страна извън ЕС с наименование на услугата SeaWeb/Online - трябва ли да се съставят протоколи по ДДС? Нашата фирма е регистрирана по ДДС.
 • Сключен е срочен трудов договор с лице за срок 1 година. След изтичане на срока, след като нямат възражения двете страни по чл.69 от КТ -Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време, ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна. Ако работодателят е оставил така нещата т.е. по чл.69 трябва ли да се подава уведомление в НАП?
 • Направили сме дарение към Българската Коледа. Можем ли да ползваме това дарение за признат разход?
 • Фирма А - румънска фирма, регистрирана по ЗДДС единствено в Румъния, без място на стопанска дейност в България. Фирма Б - българска фирма, регистрирана по ЗДДС в България.  Съгласно договор, Фирма А предоставя под наем на Фирма Б 10 броя МПС (леки автомобили) за срок от 45 дни (срокът на договора е еднакъв за всички МПС). Предполагам, че тази хипотеза е описана в чл. 23 от българския ЗДДС.
  Смятате ли, че ако в рамките на тези 45 дни Фирма А регистрира общ приход от наем на тези МПС в размер надхвърлящ 50 хил.лв. ще възникне задължение Фирма А да се регистрира по ЗДДС в България чрез акредитивен представител съгласно изискването посочено в чл. 133, ал.2 от ЗДДС?
 • Имам напуснал работник на 28.03.2016г. и от същия ден ми е представен болничен от лицето за 10 дни. Завеждам ли болничния лист, заедно с другите болнични ли се изпраща в НОИ и първите 3 дни за сметка на работодателя ли са?
 • В бар се работи след 24ч. Кога следва да се приключи касовият апарат за деня - в 24ч или при затваряне на заведението? Ако се приключи при затваряне на заведението (към 2ч сутринта на следващият ден) то сумата се отчита по КА като приход за следващият ден и когато това е последният ден от месеца не се равнява сбора от дневните отчети с месечният отчет.Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: