Дискусионен панел

дата: 19.01.2016

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 30 мин

гледания: 59

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани казуси (по реда на тяхното коментиране):

 • Бихте ли дали разяснения, относно "Данък Уикенд"?
 • Фирма ползва куриерски услуги на територията на страната за доставка на дребни пратки, средно 300 броя на месец. За всяка пратка получава данъчна фактура на незначителна стойност. Може ли да бъдат осчетоводени обобщено и декларирани обобщено в дневника по ДДС?
 • Фирма изкупува дърва от физически лица, собственици на гори. Как да се легализира пред НАП и отчете счетоводно процеса от фирмата и собствениците на горите?
 • Според чл. 17 (1) от ЗСч, Междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието или от счетоводни предприятия. Как може да бъде избегнато това и да се подписват от името на счетоводната фирма?
 • Мениджър Човешки ресурси оформя трудовите книжки на служителите в Дружеството, но се подписват от гл. счетоводител. Как може да се вмени на мениджъра да бъдат подписвани от него?
 • Фирма в България, регистрирана по ДДС получава комисионна от Австрийски университет за изпратени студенти. Австрийския университет не е регистриран по ДДС. Трябва ли българската фирма да начисли ДДС във фактурата за комисионна услуга или фактурата да бъде с основание за неначисляване на ДДС по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС.
 • Кравеферма разполага със собствени пасища. Как да се заприходи полученото сено от тях?
 • Счита ли се за извънреден труд положеният труд на официални празници от лице, което работи по график през тези дни при сумирано изчисляване на работното време и следва ли този труд да се отчита до 31.01. пред Инспекция по труда?
 • Въпросът ми се отнася към слабата капитализация. Този режим се прилага, когато пасивите превишават 3 пъти собствения капитал. Кои пасиви се вземат пред вид при изчислението, напр. вземат ли се пред вид пасивите под форма на търговски кредити?


 • Всички семинари от тази дата

  Преглед на най-съществените промени в Закона за счетоводството, в сила от 1.01.2016-та.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 31 мин

  гледания: 294

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на промените в ДОПК, ЗДДФЛ, ЗКПО, ЗДДС и ЗОПБ за 2016-та година.

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 20 мин

  гледания: 110

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Преглед на най-важните промени в осигурителното законодателство за 2016-та, въведени чрез обновяване на КСО и ЗЗО

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 54 мин

  гледания: 178

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по данъчни, счетоводни и осигурителни казуси, поставени от посетителите на семинарите и коментирани от експертите на Академия Булмар.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 30 мин

  гледания: 59

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: