Дискусионен панел

дата: 07.01.2016

лектор:

продължителност: 23 мин

гледания: 37

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани казуси (по реда на тяхното коментиране):

 • Имам година и половина до навършване на 64 г. и 40 г. стаж трета категория. Работодателят иска да ме съкрати. Мога ли да получавам обезщетение 12 месеца като безработен, като не искам да ползвам новия член за ранно пенсиониране с намаление на пенсията?
 • При продажба на актив под балансовата стойност следва ли да се прави корекция на ДДС по формулата в чл.79, ал.6, понеже в чл.80 не се споменава продажба?
 • Ще продавам два автомобилни гаража. Единият на 14 години, а другият – на 3 години. Ще ми бъде ли обложен доходът от продажбите?
 • При подписването на последното споразумение за увеличението на учителските заплати от месец октомври 2015 със задна дата установих, че процента за прослужено време ми е изчислен погрешно. Изчисленията са направени на база 36 години и 10 месеца трудов стаж а в действителност аз имам 38 години и девет месеца към 1 октомври 2015 г. (педагогически стаж). Имам съмнение и предстои да направя проверка, но мисля, че по този начин съм била ощетявана няколко години назад. Имам ли право да поискам да ми бъдат изплатени неправилно изчислените проценти и има ли давностен срок във времето?
 • В дневниците за продажба за м.11 съм отразила фактура с номер, следващ номера на фактурата, т.е. вместо №123 съм записала №124, като данните, данъчната основа и ДДС-то касаят фактура №123. През м.12 започвайки осчетоводяване виждам, че номерата на фактурите са сгрешени. Как да отразя реалната фактура №124 в дневниците за продажба? Трябва ли да уведомя НАП за тази грешка при условие, че нямам промяна на данъчното задължение за м.11?
 • Предприятие констатира, че негов клиент - предприятие АД просрочва плащанията по дължимите от него суми с 180 дни. Съгласно опитът и счетоводната политика на предприятието вземанията с просрочие над 180 дни се обезценяват напълно. Вземането от клиента е в размер от 130 000 лв., има и начислена обезценка през минал период в размер от 5 850лв.
 • Осчетоводявам така:
  Вземането ми е 130 000лв., обезценява се напълно следователно към вече натрупаната обезценка следва да начислим разликата от 124 150лв.
  Дт см.637/ Кт см.251 - 124 150
  В последствие клиентът превежда по разплащателната сметка на предприятието ни дължимата от него сума. Какви счетоводни записвания трябва да се направят по тази операция?
 • При нас работят лица с намалено работно време по наредба (7 часа). Как се отчита отработеното в повече време от тези лица?
 • В продължение на 5 години правих годишни вноски по застраховка "Живот". Договорът със застрахователната компания е за 25 години. Не съм ползвал данъчни облекчения. Налага ми се да изтегля внесените суми по застраховката преди изтичането на договорения срок. Дължа ли данък при обратното придобиване на сумите и следва ли да подам данъчна декларация?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: