Дискусионен панел

дата: 01.12.2015

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 13 мин

гледания: 35

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Има ли право строителна фирма да ползва данъчен кредит за горивото на лек автомобил, който е собственост на фирмата и се използва за превозване на строителни работници от местоживеенето до местоработата - строителни обекти в други райони?
  • Има ли право работодател да определя в трудов договор парична санкция на служител в размер на 5 000 лв., ако в периода на действие на договора и след прекратяването му бъдат разгласявани факти и информация, станали известни на работника, и паричната санкция да е платима в 3-дневен срок след констатиране на нарушението, без покана за доброволно плащане?
  • Акционерно дружество има акционери - Местно юридическо лице - ЕООД със собственик чуждестранно физическо лице с 75% от Капитала на АД-то и местно физическо лице притежаващо останалите 25%. През месец ноември АД взима решение за изплащане на дивидент на чуждестранното физическо лице, в размер на 50 000 лева, които се изплащат по личната сметка на лицето. Въпросът е дължи ли се данък върху този дивидент?
  • За колко деца може да се ползва новото облекчение по чл. 22в ал.8 от ЗДДФЛ?
  • Наш работник заведе дело срещу нас поради това, че не му бяхме изплатили 2 заплати. Не сме внесли данък общ доход и осигуровки върху тези суми. Каква е сумата, която съдът ще ни осъди да заплатим – 2 брутни или 2 нетни заплати?
  • Ако фирма купи от сараф 2 000 долара, бордерото към датата на покупката ще бъде осчетоводено в дебит на каса във валута и кредит на каса в лева по курса на придобиване. Правилно ли е към момента на покупката да се вземе курсова разлика спрямо централния курс на валутата и дали ако в счетоводната политика на фирмата е посочено това, е основание да се вземе курсова разлика в момента на покупката на валута? И при този вариант на вземане на курсова разлика правилно ли е в края на отчетния период да се преизчисли останалата валута на салдо по централния курс на БНБ? Ако този вариант на осчетоводяване не е верен, какъв е правилният подход?
  • Необходимо ли е работодателят да подава информация към НАП или други институции за лицата, които са ползвали данъчните облекчения чрез него?
  • Предприятието е подменило дограмата на собствена сграда. Дограмата е на стойност 5 000 лв. Как следва се отчете, като подобрение на актива или като текущ разход?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: