Дискусионен панел

дата: 24.09.2015

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 12 мин

гледания: 45

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • През м.08.2015г. ми предоставиха фактура за закупени стоки от м.12.2014г. платена в същия месец на 2014г. Искам да я осчетоводя сега, за да мога да ползвам данъчния кредит по фактурата. Как да я осчетоводя и трябва ли на края на годината да посоча сумата в увеличение?
 • В ГФО на компания X, изготвен по Международните счетоводни стандарти, при оповестените свързани лица има мажоритарен акционер Y, който притежава над 80% от акциите. В този случай компания Y счита ли се за компания-майка спрямо компания X?
 • Има ли ограничение в броя на договорите за един ден (чл. 114а от КТ), които могат да се сключват?
 • Българска фирма, регистрирана по ЗЗДС, ще получи от Украйна ДМА под наем. Следва ли да се прави протокол по чл.117 за услугата и ако да, с каква данъчна ставка – 0% или 20%?
 • Баща и син, всеки поотделно има собствена фирма, но никога не са осъществявали дейност помежду си. Би ли се отразила на фирмата на сина една ревизия от НАП и съответно акт за задължения на фирмата на бащата. Aко фирмата на бащата има проблеми, биха ли насочили събиране на задължения към фирмата на синa?
 • Към момента текат съдебни дела с наш клиент, който претендира, че не сме изпълнили свое задължение по договор за строителство. Клиентът заведе делото срещу нас с иск за 20 000лв. за обезщетения.  Консултирахме се с нашия юрист и той ни осведоми, че на етапа, на който се намираме, има висока вероятност съдът да удовлетвори този иск. Ако до края на годината няма развитие по делото, трябва ли да осчетоводим нещо?
 • Гръцка фирма (данъчно задължено лице), сертифицирана в обучението на пилоти за гражданска авиация (физически лица от ЕС и трети страни), иска да открие фирма в България и да я регистрира по ЗДДС. Един от вариантите е българското дружество да обучава пилотите (екипажите), но тъй като не е сертифицирано за тази дейност, да наема гръцкото дружество като подизпълнител и пилотите да се обучават там. Пилотите ще плащат за услугите на българското дружество, а гръцкото ще издава фактури на българското за предоставената услуга като подизпълнител.
  Въпросът ми е относно фактурите, които българското ще издава на физическите лица – данъчно незадължени лица, дали трябва да се начислява ДДС или не? Съгласно чл.21, ал.1 мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получател е данъчно незадължено лице, е мястото, където доставчикът е установил своята независима дейност т.е. в България и ДДС трябва да се начисли. Но същия член гласи, че когато тези услуги се предоставят от постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където доставчикът е установил своята независима икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект т.е. в Гърция. Следва ли в този случай да се начислява ДДС 20%?
 • Работниците по договор за един ден (чл. 114а от КТ) имат ли право на платен годишен отпуск?



Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: