Дискусионен панел

дата: 21.04.2015

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 30 мин

гледания: 51

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • При положение, че Договорите за управление и контрол са приравнени на трудовите договори, то следва ли при прекратяването им да се изплащат обезщетенията предвидени в Кодекса на труда?
 • Когато служител е в болничен за бременност, работодателят има ли право да прекрати трудовото му правоотношение?
 • Имаме клиент от страна извън ЕС / САЩ – за данъчни цели лицето е регистрирано там и стопанската му дейност съответно е там/, на който имаме договорката да продадем стока. Желание на клиента от САЩ е стоката съответно да бъде доставена от нас директно в Австрия, където се намира съответно неговия краен клиент. Партньорът от САЩ не е регистриран за целите на ДДС в ЕС, а фактурата следва да бъде издадена към него. Какъв режим на доставка трябва да приложим?
 • Признава ли се за осигурителен стаж периодът на висшето образование?
 • Може ли работодателят сам да измени трудовия договор?
 • Българско дружество сме, което закупува стока от Румънско дружество, която стока се намира на територията на Румъния. Стоката следва да се продаде на друго българско дружество, което извършва услуга на територията на Румъния и съответно ще използва тези стоки също на територията на Румъния. Съответно стоките няма да напускат територията на Румъния. Какви доставки ще е налични при покупката и съответно продажбата за  лица?
 • Възможно ли е във фиша ми за последната работна заплата да имам един ден платен отпуск, за който ми е начислена определена сума и още един ден, за който ми е начислено обезщетение за неизползван платен отпуск при прекратяване, също за един ден,
  но за по-малка сума?
 • Какъв е законово допустимият максимум на работното време при работа на смени или по график?
 • Поради ликвидни затруднения на 01.04.2015г. българско дружетсво предоставя заем към свое българско дъщерно дружество в размер на 100 000лв. при 6% годишен лихвен процент. Основната дейност на дружеството майка е отдаване под наем и управление на недвижими имоти. Ще възникне ли задължение за изчисляване на коефицент за частичен данъчен кредит и ако да, по какъв начин трябва да бъде изчислен?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: