Дискусионен панел

дата: 04.08.2015

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 18 мин

гледания: 57

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Как следва да бъде отразена в дневниците по ЗДДС и съответно справката-декларация пропусната фактура за продажби от предходен месец?
 • При заплата от 650 лв. бруто и 490 лв. чисто възнаграждение, при запор, колко процента имат право да ми удържат? Имат ли право да ти удържат цялата заплата при наличие и на друг заем от друга банка, в която ти се превежда заплатата?
 • При изготвяне на заповед за работа в неделя, следва ли в заповедта да бъдат включени работници, които работят на сумирано изчисляване на работното време по график, или само работници на подневно изчисляване, за които работата ще бъде извънреден труд?
 • Фирма е наела помещение под наем от физически лица и плаща 1000 лв. наем месечно. Авансовия данък се отчита на тримесечие - съгласно закона. Може ли договора да се сключи в евро? Какъв е данъка? Какви са правилните контировки? Отчитането на изплатените суми е месечно, нали? Може ли осчетоводяването да се прави на тримесечие, когато се отчита и плаща данъка? На база на какво се разпределят изплатените суми, ако собствениците/наемодателите са повече от един и поне един от тях е пенсионер?
 • Има ли значение дали ми е връчено наказателно постановление за давността на акта? Четох доста и всички, които се възползват от давността, не са получили наказателните постановления.
 • Във връзка с възникнало ПТП е извършена корекция на използвания данъчен кредит на отписаното във връзка с катастрофата МПС. В последствие е получен документ от КАТ, доказващ, че ПТП-то не е по наша вина. Как трябва да се извърши корекция на начисленото вече ДДС?
 • Имам ЕООД, регистрирано в България. През Юни се регистрирах и по ЗДДС. Немски архитект, който не е регистриран по ДДС в Германия, ме наема да извършвам архитектурни услуги. Мястото на изпълнение е Германия, тъй като обектите се намират там. Проблемът е следният - когато издавам фактура, не начислявам ДДС, защото мястото на изпълнение е ЕС. Архитектът от Германия, който
  наема моята фирма няма ДДС номер.
  Същевременно сега за да изготвя Справката декларация по ДДС , трябва да посоча в дневника по продажбите по ДДС услуга с място на изпълнение ЕС и заедно с нея да подам и VIES-декларация. Но в тази VIES-декларация задължително се посочва ДДС № на получателя на услугата - ако не се въведе ДДС номер изобщо не се извежда VIES-декларация от счетоводната програма?
 • Счита ли се за допълнително възнаграждение с постоянен характер, увеличеното възнаграждение за извънреден труд?


 • Всички семинари от тази дата

  Кога е допустим извънредния труд и в кои случаи е забранен; Допустимата продължителност на извънредния труд? Отчитане и заплащане на извънреден труд; Санкции при неспазване на...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 45 мин

  гледания: 145

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Какво е ревизионен акт (РА) и какъв е редът на обжалване на акта; До кого се подава обжалване на РА и в какви срокове; Какво трябва да знаем за обжалването; Как се доказва...

  лектор: адв. Йордан Костов

  продължителност: 71 мин

  гледания: 55

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Кои са задължените платци на ДДС; Кога не се издава фактура и какво е самофактуриране; Какво е протокол по ЗДДС; Как се декларира ДДС? Прихващане, приспадане и възстановяване на...

  лектор: Мая Митева

  продължителност: 43 мин

  гледания: 154

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни и правни казуси поставени от публиката. На въпросите отговаря екип експерти от Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 57

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: