Дискусионен панел

дата: 16.06.2015

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 18 мин

гледания: 22

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Мога ли да прехвърля отпуска за отглеждане на дете от 1 до 2 годишна възраст на моята майка, която все още не е натрупала 12 месеца осигурителен стаж?
 • При кражба на дълготраен материален актив (ДМА) има издадено удостоверение от МВР за установяване на кражбата и е образувано досъдебно производство по случая. Кога би следвало да се отпише активът съгласно ЗКПО - в месеца на кражбата или в месеца, когато се издаде писмо от МВР за прекратяване на издирването на актива? Кога следва да се направи корекция на ползвания данъчен кредит - в месеца на действителното извършване на кражбата или в месеца на получаване на становище от МВР за прекратяване на издирването на актива?
 • Фирма решава да продаде част от нейните акции. Номиналната стойност на акциите е 2000 лева. Дружеството продава въпросните дялове на цена 202 000 лева. Като какво трябва да бъде отчетена разликата между продажната цена и номиналната стойност и какво е данъчното третиране на разликата?
 • В кои случаи е необходимо при сключване на трудовия договор и по време на действащото трудово правоотношение работодателят да договаря длъжностната характеристика с работника?
 • Актив е закупен на стойност 8400 лв. Фирмата е регистрирана по ДДС и е ползвала правото на данъчен кредит за конкретния актив. До момента начислената амортизация е 2300 лв. Фирмата прекратява дейност и има възможност да продаде употребявания актив за 2000 лв. на фирмата, от която е закупен. Върху каква сума следва да се начисли ДДС - балансова или продажна?
 • Какъв е законовия срок за забава на обезщетение при съкращаване по реда на чл. 222, ал.1 от Кодекса на труда?
 • Акционерно дружество създава дъщерно дружество - ЕООД. Кой ще приеме ГФО на ЕООД-то, в случай,  че в устава на АД не е записано от чия компетентност е приемането на ГФО на дъщерни дружества?
 • Фирма закупува автомобил с хомологация N1. Можем ли да ползваме ДДС при покупката


 • Всички семинари от тази дата

  Как се въвежда СИРВ; Изчисляване и разпределяне на работно време и почивки; Преизчисляване на нощните часове в дневни; Изчисляване на стаж; Възнаграждение при СИРВ; Болнични при...

  лектор: Георги Димитров

  продължителност: 68 мин

  гледания: 724

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Прекратяване на ТД по взаимно съгласие, при изтичане на уговорения срок, при завръщане на замествания служител, при закриване на предприятието, при съкращаване на щата, при...

  лектор: адв. Нина Стоева

  продължителност: 56 мин

  гледания: 66

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Първоначално признаване на инвестиционен имот; Елементи, които се капитализират; Модел на цена на придобиване; Модел на справедлива стойност; Избягване на двойно отчитане;...

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 35 мин

  гледания: 120

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни, данъчни, осигурителни и правни казуси между експерти на Kreston BulMar и аудиторията на Accounting Seminars.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 18 мин

  гледания: 22

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: