Дискусионен панел

дата: 19.05.2015

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 14 мин

гледания: 37

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Какви са дължимите осигуровки при изплащане на обезщетение при пенсиониране? Има ли удръжки за работника или само за работодателя?
  • Лице е навършило 52 години (мъж), с трудов стаж 14 год. като военен офицер и 10 год. трета категория труд. Кога ще може да се пенсионира?
  • Каква е процедурата за налагане на административно наказание на работодателя?
  • Длъжно ли е акционерно дружество със собственици физически и юридически лица, чиито акции не се предлагат за публична продан, да изготвя отчети съгласно МСФО?
  • Ако едно лице е било управител на ЕООД и се е осигурявало като СОЛ, как ще се пенсионира, след като няма трудов стаж?
  • Кога може да бъде освободен един служител поради липса на качества и по какъв начин може да стане това?
  • Как може работник/служител да се защити от незаконно уволнение?
  • Възможно ли е ООД, което въпреки, че не превишава праговете за прилагане на МСС, да избере доброволното им прилагане и след няколко години да реши да се върне отново към национални стандарти?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: