Дискусионен панел

дата: 12.05.2015

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 27 мин

гледания: 33

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани казуси (по реда на тяхното коментиране):

Получавам 670 лв брутна заплата. Ще имам запор върху трудовото си възнаграждение. Колко най-много може да ми запорира частният съдебен изпълнител?

В нашето училище предстои командировка на група учители и ученици в чужбина. Командировката е по проект, финансиран с европейски средства. Учителите командировам съгласно Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (НСКСЧ). Съгласно договорът на проекта на учениците се поемат всички разходи - квартирни, дневни, транспорт. При отчитане на дневните разходи необходимо ли е учениците да представят фактура?

Физическо лице живеещо в България е получател на доходи по трудови правоотношения в Германия за 3 месеца. Тези доходи са минимални и попадат в графа "необлагаеми" според местния закон. Следва ли физическото лице да бъде обложено с данък в България за тези доходи?

Отпада ли осигурителната книжка като основен документ при отпускане на пенсия?

Допустимо ли е заповедта за командировка да включва няколко служители, които пътуват заедно и изпълняват съвместно служебните си задължения и ако да, то какъв е редът за уведомяване на командированите?

Получих апартамент като дарение от родителите си преди месец, но го продадох. Следва ли да ми се удържи данък и в какъв размер?

Студент съм и през лятото на изминалата година бях на бригада в САЩ за 4 месеца. През този период работих в лунапарк. Трябва ли да декларирам тези свои доходи пред държавата и ще дължа ли български данък  през 2014г за тях?

Нашата фирма изпраща експерти/специалисти свързани с дейността на фирмата в командировки в чужбина. Сключваме с тях граждански договор в който посочваме какви разходи поемаме. Разходите за пътни, хотел, такси участие плащаме директно на организациите или турист.агенции. На ръка даваме само дневните /но не повече от двукратен размер/. Всяка година декларираме в справката по чл.73 от ЗДДФЛ изплатените суми за командировки с код 25 /като необлагаеми по чл.13 от ЗДДФЛ/. И все пак от някои източници се твърди, че тези хора с които сме сключили гражд.договор трябва да си плащат 10% данък, т.е. да облагат този доход. Тези лица, които изпращаме в чужбина - имат ли задължение да декларират тези суми?

Кога се дължи обезщетението при пенсиониране, след като отпадна изискването да се прекратява трудовия договор, за да се придобие правото на пенсия? • Всички семинари от тази дата

  Конфликти при двойното данъчно облагане; Облагане с данък при източника; Функцията на СИДДО; Санкции при неспазена процедура; Типове конфликти и примери.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 72 мин

  гледания: 196

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Особености при определяне и изплащане на обезщетения при съкращаване на служител. Документиране и санкции.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 29 мин

  гледания: 57

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Как се определят дните на командировките; Трудово възнаграждение и командировъчни пари; Разходи за пътуване и дневни пари; Отчетност и контрол при командировките.

  лектор: Жасмин Ангелова

  продължителност: 44 мин

  гледания: 257

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 27 мин

  гледания: 33

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: