Дискусионен панел

дата: 18.06.2019

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 10 мин

гледания: 4

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • ЮЛ притежава уебсайт - вътрешно създаден от единия от собствениците. Целта е този уеб сайт да се апортира в капитала на фирмата. Moже ли да се отчете, като дълготраен нематериален актив и да му се начислява амортизация, като се има предвид, че той се използва и носи приходи?
 • Фирмата ни придобива по стопански начин комплекс, чието предназначение ще бъде за провеждане на тиймбиндинг, обучения и бизнес срещи на фирмата. През времето, когато са свободни ще се отдават под наем. В момента сме ги завели като ДМА. Правилно ли сме ги отчели или следва да ги заведем като инв. имоти?
 • От началото на 2019г. има наложен запор върху заплатата ми и всеки месец моят работодател прави удръжки, които превежда на частен съдебен изпълнител. Считано от 30.05.2019г. работодателят ми ме уволни без да спази срока на предизвестието ми, за което следваше да ми заплати обезщетение в размер на 2 заплати. Когато, обаче, разговарях с него последно, той ми обясни, че тези две заплати – обезщетение са били изплатени към ЧСИ-то. Правилно ли е постъпил работодателят ми и какви са моите права в тази ситуация?
 • Компания за директен маркетинг по пощата придобива клиентска листа и очаква, че ще бъде в състояние да извлича ползи от информацията минимум за срок от една година, но не повече от три години. Това следва ли да се отчете като ДНА и ако да, за какъв срок ще се амортизира тази клиентска листа?
 • Наложиха запор на банковата ми сметка и малко по-късно от нея бяха изтеглени пари в общ размер от 2400 лв. По тази банкова сметка, обаче, постъпва единствено пенсията ми в размер на 226лв. Правилно ли банката е превела паричната сума на ЧСИ-то?
 • Имаме сграда, собственост на дружеството, която използваме за административна и производствена дейност. Възнамеряваме една част от нея да започнем да отдаваме под наем. За целта ще извършим ремонт и обзавеждане, необходимо за отдаването под наем. Следва ли да третираме сградата по различен начин?
 • Предпиятие А придобива чрез бизнес комбинация предприятие Б, занимаващо се с конструкции на сгради и съоръжения. Освен придобиваните активи, предприятие Б разполага и с екип от опитни специалисти, който е много добър в това да намира нови практики и материали. За тази цел, първото предприятие плаща допълнителна стойност. Тази стойност може ли да бъде заведена като ДНА?
 • Четох в интернет, че не мога да вземам по-малко от 560 лв., обаче публичният изпълнител като ми направи запор и ми удържи от заплатата, взимам 250 лв. Защо е това и как мога да се защитя? Не следва ли да получавам 560 лв.?
 • Разширяваме дейността си и искаме да използваме за офиси помещения, които в момента отдаваме под наем. Как следва да отразим тази промяна счетоводно и какво трябва да съобразим?


 • Всички семинари от тази дата

  Несеквестируеми права по ГПК и по ДОПК; Видове запори; Задължения на работодател при получаване на запорно съобщение; Конкуренция между запори.

  лектор: адв. Анелия Батлева

  продължителност: 46 мин

  гледания: 2

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Критерии и условия за признаване на ДНА; Начини за придобиване; Отчитане след първоначално признаване; Отчитане на последващи разходи; Амортизация и отписване на ДНА

  лектор: Димитър Мавродиев

  продължителност: 23 мин

  гледания: 5

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Класификация на имот като инвестиционен или като използван от собственика; Признаване и първоначална оценка; Цена на придобиване при замяна и финансирания; Последващо оценяване;...

  лектор: Мануела Чонкова

  продължителност: 51 мин

  гледания: 4

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 10 мин

  гледания: 4

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: