Дискусионен панел

дата: 16.04.2019

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 18 мин

гледания: 15

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Какво би трябвало да бъде възнаграждението при преминаване от 8-часов към 4-часов работен ден, след като брутното възнаграждение за пълния работен ден е било - 650 лв.?
  • В АД с дейност производство на метални изделия искат да бракуват и ликвидират стари машини (заведени като активи около  1980г. ) и получените от тях отпадъци да продадат за вторични суровини. Би ли следвало да се начислява ДДС при бракуването, тъй като машините отдавна са напълно амортизирани или в случая е приложим чл.80, ал.2, т.6 от ЗДДС – брак на дълготрайни активи, когато балансовата им стойност е по- ниска от 10 на сто от отчетната им стойност?
  • Какви обучения следва да се правят по ЗМИП? Колко често трябва да се правят такива обучения? Кой може да бъде обучаващ?
  • На лице назначено по договор за работа през определени дни от месеца дължи ли се увеличен размер на възнаграждението, ако тези дни са събота и неделя?
  • Производителите считат ли се за „търговци на едро“ по смисъла на ЗМИП?
  • ЕООД, нерегистрирано по ЗДДС, придобива предприятие на ЕТ, регистрирано по ДС, по чл. 15 от ТЗ. Подлежи ли на задължителна регистрация по чл. 132 от ЗДДС?
  • Наш клиент желае да назначи свой служител, с когото има сключен безсрочен трудов договор, на граждански договор към същото дружество, за изпълнение на дейности извън тези, които са по трудовия договор. Гражданският договор ще се сключва всеки месец за една и съща дейност, с едно и също възнаграждение. Има ли законова пречка гражданският договор да бъде сключен? Има ли опасност този договор да бъде приравнен на трудов договор?
  • Във връзка с новите изисквания на ЗМИП, възможно ли е да се идентифицира нов клиент, без той или негов представител да присъстват физически при сключването на договора?
  • Фирмата ни е с основна дейност търговия с автомобили и прилага специалния ред на облагане на маржа на цената. Купуваме автомобил от ДЗЛ в България с начислени 20% ДДС. Следователно ползваме данъчен кредит за този автомобил, защото за нас той е стока. В този случай при продажбата може ли да приложим специалния ред на облагане, като във фактурата посочим чл. 143 от ЗДДС , или трябва да начислим 20% ДДС продажби?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: