Дискусионен панел

дата: 04.12.2018

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 14 мин

гледания: 14

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Имам дете с увреждания. В момента съм в отпуск по майчинство за дете до две години. Имам ли право на данъчно облекчение по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ?
 • Как се осъществява отчитането на последствията от природни бедствия в селското стопанство?
 • Наложиха ми глоба с наказателно постановление. Наех адвокат, който го обжалва и съдът отмени наказателното постановление. Видях решението, но вътре не пише нищо за сумата, която заплатих на адвоката. Как мога да бъда обезщетен за това, че съм платил тази сума?
 • Работя по трудов договор и имам ТЕЛК 50%. Имам ли право на данъчно облекчение и ако да, всеки месец ли няма да плащам съответния данък или трябва да се подаде някаква декларация? Данък общ доход плаща ли се в случая?
 • Получих електронен фиш за превишена скорост, има ли смисъл да обжалвам?
 • Субсидиите по схемата за единно плащане на площ и по схемите за национални доплащания на площ включват ли се при определяне на облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС на земеделски производител, занимаващ се с растениевъдство?
 • От дата 5.11.2018 имам експертно решение, с което удостоверявам намалена трудоспособност 50% пожизнен. Имам ли право да ползвам данъчно облекчение от месечните си доходи, придобити чрез постоянни трудови взаимоотношения?
  Облекченията месечни или годишни биха били и трябва ли да се виждат във фиша, който получавам ежемесечно за заплатата си? От кога мога да се възползвам от облекченията?
 • В какъв срок мога да подам иск за обезщетение за вреди по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди?
 • Имам фирма, която от 1 година е дерегистрирана по ЗДДС и не извършва дейност. Фирмата разполага със земя (не е земеделска), като цена е над 50 000 лв, и възнамерява след продажбата и да закрие фирмата.
  Фирмата трябва ли да се регистрира отново за продажбата? Сделката облага ли се с ДДС или може да се продаде земята без ДДС?
 • До кога се подават декларациите по чл.22в, ал.8 за данъчно облекчение? Лично ли се подават или от фирмата? Какви документи, освен декларацията и бележка за доходите, се представят и служебната бележка? По месеци ли трябва да е разбита или общо за годината?
  До 14 април 2018 г. съм работила при един работодател, а от 15 април 2018г. съм при друг?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: