Дискусионен панел

дата: 20.11.2018

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 14 мин

гледания: 25

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

  • Детето ми прави 2 години на 20 април. Може ли да си взема платения отпуск за тези 2 години веднага, без да се връщам на работа, т.е. от 21 април? Ако започне да посещава детска градина от 1 април, аз няма да получавам майчинство, но това задължава ли ме да започна работа?
  • Фирма извършва правни услуги. Персоналът работи на граждански договори. Ръководителите на фирмата са взели решение безвъзмездно да им предоставят обувки, дрехи и лекарства. Като какви да третираме тези разходи: като социални или като представителни?
  • Как мога да отпиша задължение към доставчик, с който сме се договорили, че няма да се плаща останалата сума на задължения по извършени преди две години доставки?
  • Студентка съм първи курс. Изкарах всички очни занятия за летен семестър без едно. По този един предмет нямам заверка. Сега трябва да ходя само на тези лекции, за да си заверя по този начин целия семестър, като аз ще ходя на лекции за няколко конкретни дати. След като излиза, че повтарям дисциплина, а всъщност аз ще я карам за първи път, мога ли да взема някакъв вид ученически отпуск за тези дни? Когато съм в ученически отпуск, за да карам семестъра, трябва ли да докажа с някакъв документ на работодателя си, че съм била на лекции? И ако да - с какъв и от къде трябва да го взема?
  • Одиторите ми изискват да извършвам инвентаризация на всички активи и то всяка година. Длъжни ли сме да инвентаризираме всички активи всяка година и кога е най-добре да се направи?
  • Собственик и управител съм в ЕООД. Участвам с личен труд в дружеството. Фирмата ми извършва предимно ВОД за Франция, но по сключен договор ми се налага да извърша монтаж на климатични системи на строителен обект, който се довършва от контрагента ми във Франция. Дружеството ще ме командирова и ще ми се изплатят дневни не повече от двойния размер, квартирни (при представен документ) и пътни. Ще се признаят ли разходите за тази командировка на дружеството, в случай че се осигурявам само за положен личен труд или трябва да бъда осигурен на друго основание?
  • Вчера прекият ми началник ми отказа платен отпуск за няколко дена при положение, че все още имам остатък от 20-те дена (в момента съм в неплатен), защото "можело да напусна". Дали има правото за това?
  • При вливане на едно дружество в друго, кога трябва да са отпишат данъчните амортизируеми активи от ДАП на преобразуващото се предприятие и да се заведат в ДАП на новото дружество, в което се вливат?
  • Предприятие, чието седалище и адрес на управление е извън населено място, до което няма градски транспорт, извозва работниците и служителите от местоживеенето до местоработата и обратно, ползвайки услугите на фирма за таксиметров превоз. Таксиметровата фирма - превозвач издава на предприятието фактури за таксиметровите услуги. Трябва ли разходът по фактурата за таксиметров превоз да се смята за социална придобивка и да се облага с данък върху социалните разходи, предоставени в натура?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

  • Семинара
Цена: