Дискусионен панел

дата: 06.11.2018

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 20 мин

гледания: 20

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Върху заплатата на мой служител е наложен запор от ЧСИ. До месец октомври 2018г. правих месечни удръжки от неговата заплата съгласно разпоредбите на закона. От месец ноември служителят минава на 4-часов работен ден и неговото възнаграждение спада под размера на минималната работна заплата. Какви действия е необходимо да предприема, за да спра да правя удръжки от заплата на служителя и да превеждам сумите по сметка на ЧСИ-то?
 • Предприятието ни извършва превоз на товари в страната и изготвя своите финансови отчети на база МСФО. Във връзка с приети и обнародвани в ДВ законодателни промени, товарните автомобили в срок до 30 юни 2018 година следва да бъдат оборудвани с тахограф, контролиращ експлоатацията на моторното превозно средство. Необходимо ли е в отчета към 31 декември 2017 година да провизираме такъв разход, след като към края на отчетния период все още не е изтекъл крайния срок, в който влизат в сила промените в закона?
 • Как се отчитат крипто-валутите? Третират ли се като Материални Запаси и отчитат ли се съгласно МСС 2?
 • Беше наложен запор върху суми по моя банкова сметка. По тази банкова сметка постъпват единствено суми от пенсия в размер на 400 лв. Въпреки това обстоятелство банката е извършила превод по специалната сметка на ЧСИ на сума в размер от 2400 лв. Считам, че правата ми са нарушени. Как да постъпя?
 • В ГДД, Част VI – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица, как следва да се посочват покупко-продажбите на стоки?
 • Дружеството ни се занимава с вътрешен и външен ремонт на сгради. Двама от нашите клиенти бяха завели съдебни дела относно претенции по изпълнението на ремонтите на техните обекти. След като в края на предходната година направихме съгласуване с нашият юрист той ни информира, че шансовете не са в наша полза, в следствие на което провизирахме съдебните разходи по следния начин:
  Дело 1 – 8000 лв. Дело 2 – 5000 лв.
  В крайна сметка по Дело 1 действителните разходи се оказаха 6 500 лв. , а по Дело 2 - 5900 лв. Допустимо ли е да закрием салдото по провизията от Дело 1 частично с това от Дело 2?
 • Със запорно съобщение беше наложен запор върху заплатата на мой служител през 2017г. В началото на този месец получих второ запорно съобщение за налагане на запор върху заплатата на същия служител. Двата запора са наложени за различни задължения на служителя. Какви действия следва да предприема по отношение на втория наложен запор? Трябва ли да разпределям между двата запора месечните удръжки, които правя от заплатата на служителя?
 • Лице, наето във фирмата, губи лаптоп и телефон. Лаптопът е на стойност 1 500 лв., а телефонът 300 лв. Как следва да третираме тази липса?
 • Дружеството ни е направило провизия за гаранционното обслужване на партида продукция в размер на 23 000 лв. След като вече е изтекъл гаранционният период на продуктите остават неизползвани  5000 лв. от въпросната провизия? Какво ще е счетоводното и данъчното третиране от отписването й?


 • Всички семинари от тази дата

  Принцип за секвестируемост на имуществото на длъжника; От кои доходи могат да се правят удръжки; Как се налага запор; Какви са отговорностите за работодателя; Конкуренцията...

  лектор: адв. Анелия Батлева

  продължителност: 44 мин

  гледания: 107

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Обхват на МСС 2 Материални запаси; Нетната реализируема стойност; Справедлива стойност; Изчисляване на себестойността на МЗ; Реален и нормален капацитет; Стоки на път;...

  лектор: Мануела Чонкова

  продължителност: 52 мин

  гледания: 245

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Критерии за да признаване на провизия; Правно и конструктивно задължение; Как се оценява провизия; Счетоводно отчитане на провизията; Данъчно третиране.

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 60 мин

  гледания: 26

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 20 мин

  гледания: 20

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: