Дискусионен панел

дата: 04.09.2018

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 19 мин

гледания: 17

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Работодателят ми предлага три работни заплати, ако подам молба за прекратяване на трудовия си договор по взаимно съгласие на основание чл. 325 от Кодекса на труда. Да приема ли предложението?
 • Какво се случва при прекратяване на осигуряването по време на майчинство?
 • Юридическо лице закупува лек автомобил с цел продажба, автомобилът е заведен по сметка 304 Стоки. След посещение в автосервиз с клиента се установява тотална щета, при което е издаден протокол за това какви части и услуги и колко ще трябва да се заплати, за да се отстрани повредата. Дружеството продавач решава да не отстранява повредите и да продаде автомобила в това състояние на по-ниска цена от покупната.
  Може ли протоколът от автосервиз да се ползва за преоценка на стойността на автомобила? Трябва ли дружеството продавач да доначисли ДДС за разликата, която се получава между покупната и продажната цена и какви са ефектите по ЗКПО и ЗДДС при тази сделка?
 • Трудовият ми договор е прекратен на основание чл. 331 от Кодекса на труда? Какъв размер обезщетение за безработица ще получавам?
 • Как се отразява загубата от обезценка на вземанията в Годишния финансов отчет? Как се извършва отписването на вземания?
 • Кой е задължен за данъци и осигуровки при договорен нетен хонорар по граждански договор?
 • Oбезценявам стоки с протокол. Стоките са доставени 2008-2009 г. Останали са малки количества, не могат да се продават на цената, която сме определили като продажна. Управителите искат да ги продават по 5 лв. което значи 50% под доставната цена. За стоките е ползван данъчен кредит. При преоценката фирмата дължи ли ДДС?
 • Работодателят ми ме уволни преди три месеца, смятам, че не бях законно уволнен и се интересувам мога ли да обжалвам уволнението като незаконно?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: