Дискусионен панел

дата: 19.06.2018

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 14 мин

гледания: 8

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Дружеството е придобило на 15.06.2006 г. недвижими имоти – офиси и паркоместа в бизнес сграда, която е с разрешение за ползване от 07.06.2006 г. Дружеството отдава под наем закупените активи при условията на оперативен лизинг и ги отчита като инвестиционни имоти, съгласно МСС 40. За закупените имоти е ползван данъчен кредит. Дружеството има намерение да продаде инвестиционните имоти, които вече не са „нови сгради” съгласно §1, т.5 от ДР на ЗДДС. Ще възникнат ли данъчни последици по ЗДДС за дружеството във връзка с продажбата на имотите?
 • Баща и син, всеки поотделно има собствена фирма, но никога не са осъществявали дейност помежду си. Ако едната бъде ревизирана от НАП и съответно бъдат установени данъчни и осигурителни задължения, това би ли засегнало другата фирма?
 • Колко лева е годишния данък за ателие 50 кв. м. в гр. Бургас?
 • При извършена ревизия от НАП за 2015г. не са признати разходи, несвързани с дейността за 325 лв. и разходи за гориво, недокументирано обосновани в размер на 36 000 лв. С общата сума се коригира данъчния финансов резултат и съответно корпоративния данък за 2015 г. Какви счетоводни операции следва да се вземат и следва ли тези постоянни разлики да се отразят в декларацията за 2016 г.?
 • Едно лице работи на 8 ч. при един работодател на основен трудов договор и на 4 часа по допълнителен трудов договор в друго дружество. Двете дружества извършват облагаеми достави едно спрямо друго. Налице ли е свързаност и може ли при извършена ревизия ревизиращите органи да откажат право на данъчен кредит на тази база?
 • Брат дарява на сестра си 15 000 лева. Парите са преведени по банков път. Трябва ли някое от физическите лица да декларира дарението и дължи ли се данък по реда на ЗДДФЛ върху това дарение? Необходим ли е договор за дарение?
 • В случаите, когато ревизионното производство е преминало по реда на чл. 124 от ДОПК, каква е санкцията за данъчно задълженото лице, ако не подаде декларация за имуществото си?


 • Всички семинари от тази дата

  Понятия за проверка и за ревизия – органи, срок и място за извършване; Права и задължения на страните; Мерки за обезпечаване на доказателства.

  лектор: адв. Слави Микински

  продължителност: 35 мин

  гледания: 28

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Определяне на стойността на придобиване на ИИ (инвестиционен имот); Последващо оценяване и отчитане; Трансфер на ИИ в ДМА и обратно; Счетоводни и данъчни амортизации; Преоценки...

  лектор: Недялка Куфарова

  продължителност: 23 мин

  гледания: 38

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Видове данъците по ЗМДТ; Регистър на имотите; Такса битови отпадъци; Облагане на недвижимите имоти; Данък върху наследството; Данък при придобиване на имущество по дарение;...

  лектор:

  продължителност: 54 мин

  гледания: 24

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 14 мин

  гледания: 8

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: