Дискусионен панел

дата: 03.07.2018

лектор: екип експерти (?)

продължителност: 17 мин

гледания: 14

продава се само в пакет
(дневен или по-голям виж)

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Назначена съм по договор за управление и контрол в ООД. Имам ли право на неплатен отпуск?
 • Какви права имам и каква защита ми се полага по чл. 333 от КТ, тъй като съм с ТЕЛК решение от Януари 2016 г. 72%? Имам непрекъснат трудов стаж в предприятието от Септември 2004 г.
 • Какво се случва със служителка, която замества майка в отпуск по майчинство, при положение, че майката титуляр не се върне на работа, а прекрати трудовото си правоотношение по взаимно съгласие?
 • Може ли лице, вписано като прокурист в Агенцията по вписванията, да сключи ДУК или граждански договор без договорено възнаграждение, а да изпълнява задълженията си безвъзмездно? Ако е възможно, с какъв вид документ обезпечаваме този „безвъзмезден труд“?
 • Имаме ли право на обезщетение за неизползван платен годишен отпуск при положение, че едва след седмица от започване на работа по трудовия договор сме ползвали едногодишен неплатен отпуск с разрешението на работодателя и сега ни предстои прекратяване на правоотношението?
 • Предприятие не разполага със служебни коли и за превоз на част от персонала от местоживеене до месторабота се ползват услугите на фирма за таксиметров превоз. За останалата чест от персонала предприятието не се ангажира с никакви форми за превоз. Как следва да се квалифицира разходът за превоза - като социален или като разход в натура, облаган по реда на чл. 204, ал. 1, т. 4 от ЗКПО?
 • Може ли работодателя да налага парични глоби за дребни нарушения, оповестени от него за нарушения на вътрешния трудов ред, като тютюнопушене през работно време и малки закъснения в началото на работния ден?
 • Издава ли се заповед за командировка в страната на изпълнителен директор на изпълнителна агенция?
 • Физическо лице отдава под наем собствен имот на друго физическо лице. Според договора за наем, наемателят наема имота за жилищни нужди и не може да го преотдава за срок от 4 години. Наемната цена е 2500 евро на месец. Ще трябва ли наемодателят да се регистрира по ДДС при достигане на оборот над 50 000 лв. от този наем?


 • Всички семинари от тази дата

  Кои лица имат право на парично обезщетение от ДОО; Кои са видовете обезщетения; Ред за подаване на документи; Актуални промени от 2017г.

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 46 мин

  гледания: 122

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Възможности за избор на вид осигуряване за управители и собственици; Възлагане на управление със и без заплащане; Полагане на личен труд от собственик или управител

  лектор: Васил Пантев

  продължителност: 51 мин

  гледания: 44

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Съпоставка на финансов и оперативен лизинг; Определяне стойността на актив, придобит с лизинг; Амортизация; Обратен лизинг; Фактуриране на финансов лизинг – главница, лихва и...

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 45 мин

  гледания: 249

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 17 мин

  гледания: 14

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: