Процедури за налагане на дисциплинарни наказания

дата: 19.06.2012

лектор: Георги Димитров

продължителност: 1 ч. 08 мин.

гледания: 23

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Налагането на дисциплинарни наказания е още една много проблематична част от разпоредбите на Кодекса на Труда (КТ). Защо работодателите редовно заплашват работниците си с тях но изключително рядко ги налагат? Защо процента на отменените от съда дисциплинарни наказания е толкова голям? Може ли все пак да се наложи наказание и то да бъде наложено законосъобразно? В семинара са разгледани всички правила, които работодателите следва да спазват стриктно при налагането на дисциплинарно наказание. Ще добиете повече увереност при изготвянето на документите за налагане на дисциплинарно наказание и при нужда ще можете да го защитите в съда. От семинара ще научите още:

 • Какво е нарушение на трудовата дисциплина?
 • Какви са видовете дисциплинарни нарушения?
 • Какви са критериите при определяне на дисциплинарното наказание?
 • Какви са задълженията на работодателя преди налагането на наказанието?
 • Как се оформят документите за дисциплинарно наказание?
 • Какви са сроковете за налагане на дисциплинарните наказания?
 • И не на последно място, всичко за най-тежкото дисциплинарно наказание – ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Кое деяние е нарушение на трудовата дисциплина, съгласно Кодекса на Труда (КТ)?
 2. Дисциплинарното наказание замества ли административната и наказателната отговорност?
 3. Какви са видовете нарушения на трудовата дисциплина?
 4. Колко тежко нарушение е неспазването на работното време и какви са възможните наказания за него?
 5. Не уплътняването на работното време нарушаване ли е на трудовата дисциплина?
 6. Ако работник се яви неотпочинал на работа, това нарушение ли е на трудовата дисциплина?
 7. Неспазването на технологични правила нарушение ли е на трудовата дисциплина?
 8. Произвеждането на некачествена продукция представлява ли нарушение на трудовата дисциплина?
 9. Злоупотреба с доверието на работодателя представлява ли нарушение на трудовата дисциплина?
 10. Уронване авторитета на предприятието представлява ли нарушение на трудовата дисциплина
 11. Какво представлява ”служебна тайна” и какво нарушение представлява нейното разгласяване?
 12. Увреждане имущество на предприятието представлява ли нарушаване на трудовата дисциплина?
 13. Разпиляване на материали, суровини и енергия представлява ли нарушаване на трудовата дисциплина?
 14. Какви са критериите, според които се определя размера и тежестта на дисциплинарното наказание?
 15. Колко дисциплинарни наказания могат да се наложат за едно и също нарушение на трудовата дисциплина?
 16. При какви нарушения на трудовата дисциплина и при какви условия може да се наложи най-тежкото дисциплинарно наказание – ”дисциплинарно уволнение”?
 17. Повторно нарушение на трудовата дисциплина от един и същ вид достатъчно основание ли е за налагане на дисциплинарно уволнение?
 18. Колко трябва да бъде закъснението за работа, за да бъде счетено за нарушаване на трудовата дисциплина?
 19. За 4 закъснения за работа с по 5 мин. може ли да се наложи дисциплинарно уволнение?
 20. За колко и какви закъснения за работа може да се наложи дисциплинарно уволнение?
 21. Може ли да бъде наложено дисциплинарно уволнение на лице, което не е дошло в петък и понеделник на работа, без да предупреди и без да има уважителна причина?
 22. Кога е налице системно нарушаване на трудовата дисциплина?
 23. Може ли да се наложи дисциплинарно уволнение на лице, което системно нарушава трудовата дисциплина?
 24. Как се документира нарушение на трудовата дисциплина?
 25. Ощетяване на клиент от продавач в магазин представлява ли нарушаване на трудовата дисциплина?
 26. Какви са правата на служителя, когато е констатирано нарушаване на трудовата дисциплина от негова страна?
 27. Какви са задълженията на прекия ръководител на лице, което е извършило нарушаване на трудовата дисциплина?
 28. В какъв срок се налага дисциплинарно наказание за нарушаване на трудовата дисциплина?
 29. Каква е давността за налагане на дисциплинарно наказание?
 30. От кога се смята едно дисциплинарно наказание за наложено?
 31. Кой точно има право да наложи дисциплинарно наказание за нарушаване на трудовата дисциплина?
 32. Може ли да има смекчаващи вината обстоятелства при нарушаване на трудовата дисциплина?
 33. Може ли дисциплинарно нарушение да се установява със свидетелски показания?
 34. Какво трябва да съдържа заповедта за дисциплинарно наказание?
 35. Как се мотивира заповед за дисциплинарно наказание?
 36. Как се процедира в случаите, когато се поиска от служителя писмено обяснение за извършено от него нарушение на трудовата дисциплина, а той не го даде?
 37. Каква е точно процедурата за налагане на дисциплинарно наказание, така че съдът да не я отмени по-късно?
 38. В кои случаи съдът не разглежда по същество обжалване на заповед за налагане на дисциплинарно наказание?
 39. Как се връчва заповед за дисциплинарно наказание?
 40. Може ли заповед за дисциплинарно наказание да се връчи с препоръчано писмо – има ли специфика при този начин на връчване?
 41. Може ли заповед за дисциплинарно наказание да се връчи чрез нотариална покана?
 42. Може ли заповед за дисциплинарно наказание да се връчи на роднини на санкционирания служител?
 43. E-mail може ли да се счита за писмено уведомление?
 44. Ако едно лице не се явява на работа или не може да бъде открито, за да му се връчи заповедта за дисциплинарно уволнение, какъв е неговият статус в предприятието докато му се връчи заповедта?
 45. В какви случаи едно дисциплинарно наказание се заличава?
 46. Може ли работодател по своя инициатива да заличи дисциплинарно наказание – ако ДА, как се прави?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: