Европейски ДДС правила – Регламент 282/2011

дата: 19.06.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 06 мин.

гледания: 74

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Регламентът №282/2011 относно прилагането на Директива 2006/112/ЕО (Европейската ДДС Директива) е европейски нормативен акт с пряко приложение в България. Той е в сила от 01.07.2011 г., но въпреки това е все още слабо познат в българската данъчна практика. Семинарът се фокусира върху онези разпоредби от Регламента, които нямат точен аналог в българското ДДС законодателство или са в противоречие с аналогични български разпоредби. В тази връзка разпоредбите на Регламента трябва задължително да се познават, тъй като уреждат практически важни аспекти в системата на ДДС:

 • Специални ДДС регистрации и връзката между тях;
 • Пояснения за определени видове доставки – услуги по електронен път, монтаж на активи, финансови опции;
 • Критерии за определяне на мястото на установяване;
 • Критерии за определяне на постоянен обект и дали той участва в извършването или получаването на доставка;
 • Критерии за определяне дали получателят е данъчно задължено лице;
 • Критерии за определяне на качеството и местоположението на получателя;
 • Определяне на мястото на изпълнение за някои услуги – права за телевизионно излъчване, възстановяване на ДДС и други;

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какво е приложението на Европейски Регламент № 282/2011 върху нашето законодателство?
 2. В каква степен заложените в Регламент № 282/2011 правила са отразени в ЗДДС?
 3. При какви условия данъчно задължени лица (ДЗЛ) са длъжни да се регистрират при получаване на услуги от чуждестранни доставчици?
 4. Лица, регистрирани по чл.97а по ЗДДС ще плащат ли ефективно ДДС при получаване на услуги?
 5. Считат ли се лицата, регистрирано по чл.97а за регистрирани и по чл. 99, ал. 1 или чл.100, ал.2 и трябва ли да начисляват ДДС при ВОД?
 6. Как един партньор от ЕС може да разбере дали негов български доставчик е регистриран по чл.97а или по чл. 99, ал. 1 (чл.100, ал.2) от ЗДДС?
 7. Къде е мястото на доставка на ресторантска услуга?
 8. Къде е мястото на доставка на кетъринг услуга?
 9. Как се облагат ресторантски и кетъринг услуги, предоставяни на самолети или кораби, които се движат между две държави от ЕС?
 10. Кое се счита за доставка на услуги по електронен път?
 11. Къде e мястото на доставка на услуга, предоставяна по електронен път?
 12. Услуга ли е доставката и монтажа на машинни части на вече инсталирани машини?
 13. Продажбата на финансови опции доставка на услуга ли е според Регламент №282/2011?
 14. Къде се намира мястото на изпълнение при доставка на услуга в общия случай?
 15. Къде е мястото на изпълнение на услугата, ако получателят не е регистрирано лице за целите на ДДС?
 16. Кой е основният критерий за установимост според Регламент 282/2011?
 17. Как се определя мястото на установяване?
 18. Какво е постоянен обект?
 19. Как се определя достатъчно равнище на постоянство?
 20. Кое се счита за място на установяване на данъчно задължено лице (ДЗЛ) по смисъла на ЗДДС и Регламент №282/2011?
 21. Възможно ли е да има разлика между мястото на установяване и мястото на седалище на едно данъчно задължено лице (ДЗЛ)?
 22. Как се определя мястото на установяване на едно данъчно задължено лице (ДЗЛ) според Регламент №282/2011?
 23. Временно работещ търговски обект може ли да отговаря на определението за постоянен обект според Регламент №282/2011?
 24. Регистрация на данъчно задължено лице (ДЗЛ) за целите на ДДС в държава членка на ЕС означава ли, че лицето има постоянен обект в тази държава членка на ЕС?
 25. Ако данъчно задължено лице (ДЗЛ) има постоянен обект в държава членка на ЕС, това означава ли, че всички доставки на лицето в тази държава членка са свързани с този постоянен обект?
 26. Кога един постоянен обект на данъчно задължено лице (ДЗЛ) в държава членка на ЕС се счита за доставчик на услуги в тази държава членка на ЕС?
 27. Какво е постоянен адрес и обичайно пребиваване?
 28. Кой е постоянния адрес на физическо лице за целите на ДДС, съгласно Регламент №282/2011?
 29. От кой момент следва да се начислява ДДС при дистанционни продажби?
 30. Как се облага една стока с ДДС, ако в една държава членка на ЕС стоката е облагаема доставка, а в друга държава членка на ЕС същата стока е освободена доставка и стоката преминава от едната държава в другата?
 31. Попълва ли се VIES при освободени доставки?
 32. Как се разбира дали едно лице е данъчно задължено или е в процедура по регистрация?
 33. Кога може да се счита, че получателят е данъчно задължено лице (ДЗЛ) за целите на ДДС, съгласно Регламент №282/2011?
 34. При ВОД и достигане на прага за регистрация в другата държава членка на ЕС, трябва ли да се регистрираме в тази друга държава членка на ЕС?
 35. Кога при доставка на стоки в друга държава членка на ЕС трябва да се следи оборота за регистрация в тази друга държава членка на ЕС?
 36. Ако един получател няма ДДС номер, това означавали, че той не е данъчно задължено лице (ДЗЛ) за целите на ДДС?
 37. Ако получател в държава членка на ЕС е регистриран по ЗДДС там, след надхвърляне на определен обем от доставки към него от неговия доставчик, доставчикът длъжен ли е да се регистрира по ЗДДС в тази държава членка на ЕС?
 38. Кога може да се счита, че получател на доставка извън ЕС е данъчно задължено лице (ДЗЛ) за целите на ДДС?
 39. В кои случаи има нужда да се доказва, че получател в трета страна е регистриран за целите на ДДС в тази трета страна?
 40. Къде е мястото на изпълнение на услуга към данъчно незадължени лица в страни извън ЕС?
 41. Кога може да се счита, че предоставяните услуги са за лични нужди?
 42. Как може да се прецени за кой постоянен обект е предоставена една услуга?
 43. Естеството на услугата има ли отношение към определяне за кой постоянен обект е предоставена една услуга, съгласно Регламент №282/2011?
 44. Как се процедира, когато не може еднозначно да се установи кой е обектът на предоставяне/получаване на услугата?
 45. Къде е мястото на изпълнение на доставката при продажба на права за излъчване на спортни състезания?
 46. Къде е мястото на изпълнение на доставката при услуга по възстановяване на ДДС?
 47. Къде е мястото на изпълнение на доставката при предоставяне на преводачески услуги между няколко държави членки на ЕС?
 48. Къде е мястото на изпълнение на доставката при културни, спортни и развлекателни и програми?
 49. Къде е мястото на изпълнение на доставката на професионално образование и обучение?
 50. В кои случаи доставките на услуги по професионално образование и обучение са освободени доставки, съгласно Регламент №282/2011?
 51. При командировки в чужбина, как се възстановява платеното там ДДС?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: