Право на данъчен кредит по ЗДДС – пълен, частичен, връщане и корекция – Част 1

дата: 17.07.2018

лектор: Методи Христов

продължителност: 54 мин

гледания: 110

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво означава понятието „данъчен кредит”?
 • Кога имаме право на данъчен кредит?
 • Доставки с право на приспадане на данъчен кредит;
 • Какво трябва да се направи при погрешно издаден документ?
 • В кои случаи не може да се използва данъчният кредит?
 • Каква е разликата между ремонт и подобрение?
 • Кога едно лице може да е регистрирано по Закон за данък добавена стойност (ЗДДС), но да не може да ползва данъчен кредит?
 • С какви документи може да се ползва данъчен кредит?
 • Специфични случаи по вътреобщностни доставки (ВОП);
 • Възникване на право на данъчен кредит при правоприемство;
 • За кои активи можем да приспадаме пропорционално данъчен кредит?
 • Дълготрайни активи съгласно ЗДДС;
 • Право на пропорционален данъчен кредит за стоки/ услуги, които не са дълготрайни активи;
 • Какво се случва, когато данъкът е изискуем от получателя?
 • Какъв е периодът за упражняване на правото за приспадане на данъчен кредит?
 • Какво трябва да е налице, за да може да се ползва частичен данъчен кредит (ЧДК)?
 • Механизъм за ползване на ЧДК;
 • Къде се отразява корекцията на данъчен кредит?
 • В кои случаи се извършва корекция на данъчен кредит?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: