Място на изпълнение, данъчно събитие, данъчна основа и изискуемост на ДДС

дата: 22.08.2017

лектор: Александър Бояджиев

продължителност: 52 мин

гледания: 142

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Място на изпълнение - какво означава това понятие?
 • Кои доставки са необлагаеми?
 • Място на изпълнение при доставка на стоки?
 • Тристранни операции и място на изпълнение;
 • Място на изпълнение при стоки с монтаж и инсталиране;
 • Място на изпълнение при дистанционни продажби – изисквания;
 • Място на изпълнение при ВОД, ВОП и услуги;
 • Място на изпълнение, когато получателят не е данъчно задължено лице;
 • Място на изпълнение, когато услугата се извършва от офис извън България;
 • Място на изпълнение, когато получателят е данъчно задължено лице;
 • Доставки на услуги към лица, които са установени извън ЕС;
 • Режимът MOSS;
 • Определяне на място на изпълнение при предоставяне на превозни средства под наем;
 • Място на изпълнение при обща туристическа услуга;
 • Какво означава да имаме данъчно събитие?
 • Кога възниква данъчно събитие?
 • Какво се включва и какво не се включва в данъчната основа?
 • В кои случаи данъчната основа е пазарната цена?
 • Данъчни ставки;
 • Кога данъкът е изискуем от доставчика и кога от получателя?
 • Санкции.


 • Всички семинари от тази дата

  Основания за полагане на извънреден труд (ИТ); Допустима продължителност на ИТ; ИТ за работници с намалено работно време или СИРВ; Процедура за полагане на ИТ; Отчитане на...

  лектор: Станислав Колев

  продължителност: 36 мин

  гледания: 57

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Разлика между земеделска продукция и биологичен актив; Признаване и оценка на земеделска продукция и биологичен актив; Отчитане на субсидии; Данъчни и други аспекти

  лектор: Димитър Пашов

  продължителност: 42 мин

  гледания: 49

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Място на изпълнение при доставка на стоки и на услуги; Възникване на данъчно събитие; Как се определя данъчната основа по ЗДДС; Данъчна ставка и размер на данъка; Изискуемост на...

  лектор: Александър Бояджиев

  продължителност: 52 мин

  гледания: 142

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Дискусия по счетоводни и данъчни казуси, поставени от публиката на семинарите и коментирани от експертите на Kreston BulMar.

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 19 мин

  гледания: 27

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: