Данък върху разходите - част II

дата: 03.04.2014

лектор: Рада Колева

продължителност: 23 мин

гледания: 97

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Данъчно третиране на разходите за застраховки “Живот”. Има ли право работодателя на освобождаване от облагане на социалните разходи за вноски и премии за допълнителното социално осигуряване и застраховки "Живот"? Съставяне на счетоводни операции за внесени месечни вноски по застраховки. Как се определя данъчната основа на застраховки "Живот"?
 • Особености при облагане на разходи в хипотеза на “смесени” застраховки “Живот”. Как да се третират тези смесени разходи за двата вида застраховка “Живот”?
 • Едновременно предоставяне на ваучери за храна за 60 лв. и застраховка “Живот” до 60 лв. Кое ще се обложи и как ще се третира? А ако се сключи договор за доброволно здравно осигуряване за 60 лв. и застраховка “Живот” в същия размер? Пример.
 • Кои разходи се включват и кои не  в обхвата на разходите, свързани с “поддръжката, ремонта и експлоатацията на превозни средства”?
 • Кои са условията за възникване на задължение за начисляване и заплащане на данък за разходите за експлоатация на превозните средства?
 • Особености при Отчитането на данъчната основа на разходи едновременно за управленска и друга дейност. Пример.
 • Освободени ли са от облагане на социалните разходи за транспорт на работници и служители? Изключения.
 • Кога имаме и кога нямаме право на данъчен кредит за транспортните средства и за разходите, свързани с експлоатацията им.
 • Изгодно ли е плащането на данък върху разходите?
 • Как става декларирането на данъка? Какви са сроковете за плащането му? Какви са санкциите пре неспазени срокове?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: