Данък при Източника по ЗКПО – част II

дата: 06.11.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 37 мин

гледания: 106

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Сделки с чуждестранни контрагенти се случват по-рядко в практиката. Често обаче когато възникнат, те са свързани със значителни данъчни проблеми предвид спецификите на облагане с данък при източника. В семинара са разгледани практическите въпроси относно корпоративното облагане при международни сделки от гледна точка на изискванията на българското вътрешно законодателство.

В част ІІ са разгледани по-конкретно:

 • Лица, отговорни за плащането на данъка при източника;
 • Срокове за внасяне на данъка;
 • Срокове за деклариране на внесения данък;
 • Попълване на декларацията за данъка при източника.

Разгледани въпроси и примери от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Чии доходи се облагат с данък при източника по ЗКПО?
 2. На какво основание се разграничават местните от чуждестранните юридически лица за целите на облагането с данък при източника по ЗКПО?
 3. Какъв е принципа за облагане на местните физически лица с данък при източника по ЗКПО?
 4. Кой доход е с източник в България?
 5. Какви са данъчните ставки за данък при източника по ЗКПО?
 6. Кой удържа (плаща) данъка при източника по ЗКПО?
 7. Какви са изключенията за платец на данък при източника по ЗКПО?
 8. Какви са сроковете за внасяне на данък при източника по ЗКПО?
 9. Как се определя срокът за внасяне на данък при източника по ЗКПО?
 10. Как се определя срокът за внасяне на данък при източника по ЗКПО в случай на договор за заем при договорена лихва?
 11. Възможно ли е данък при източника по ЗКПО, с който се облага доход на чуждестранно лице с източник в България да е за сметка на платеца на дохода?
 12. Как се осчетоводява удържането на данък при източника от българска фирма при изплащане на доход на чуждестранно лице?
 13. Какви са сроковете и как се определя данъка при източника, когато данъкът е дължим от получателя на дохода?
 14. В какъв срок се подава декларацията за данък при източника по ЗКПО от вносителя на данъка?
 15. Ако при изтичане на тримесечието има удържан, но невнесен данък при източника по ЗКПО, трябва ли да се подава декларация?
 16. Кой е задължен да подава декларация за данък при източника по ЗКПО?
 17. Кога и платеца и получателя на дохода са задължени да подадат декларация за начислен и/или платен данък при източника по ЗКПО?
 18. Как се попълва декларацията за данък при източника по ЗКПО?
 19. Кой трябва да подаде декларация за данък при източника в случай, че една компания от страна в ЕС продаде акциите си в българско дружество на компания от друга страна в ЕС?
 20. Има ли данък при източника за реално извършена услуга от фирма, регистрирана в офшорна зона?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: