Данък при Източника по ЗКПО – част I

дата: 02.10.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 58 мин

гледания: 235

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Сделки с чуждестранни контрагенти се случват по-рядко в практиката. Често обаче когато възникнат, те са свързани със значителни данъчни проблеми предвид спецификите на облагане с данък при източника. В семинара са разгледани практическите въпроси относно корпоративното облагане при международни сделки от гледна точка на изискванията на българското вътрешно законодателство.

В част I са разгледани по-конкретно:

 • Лица, облагани с данък при източника;
 • Разграничение между местно и чуждестранно лице за данъчни цели;
 • Принципи на облагане на местните и чуждестранните лица;
 • Доходи с източник в България – печалби на място на стопанска дейност, дивиденти, ликвидационни дялове, печалби от финансови инструменти на български издатели, лихви, селско стопанство, наем на недвижимо имущество в България, печалби от продажба на недвижимо имущество;
 • Доходи, начислени от местни лица, облагаеми с данък при източника – лихви, наеми на движимо имущество, технически услуги, авторски и лицензионни възнаграждения, франчайзинг, факторинг, възнаграждения за управление и контрол;
 • Данъчни ставки на данъка при източника.

Разгледани въпроси и примери от практиката:
(за лесно откриване във видеото, въпросите са подредени по реда на тяхното разглеждане)

 1. Кои доходи се облагат с данък при източника?
 2. Кои са местни и кои чуждестранни юридически лица?
 3. Какво е правилото за облагане по ЗКПО на местни юридически лица?
 4. Какъв е принципът за данъчно облагане на приходите на чуждестранни юридически лица?
 5. Какъв е размерът на данъка при източника?
 6. Какви са видовете данъци, които плащат чуждестранните юридически лица за доходите им, реализирани на територията на страната?
 7. Кога чуждестранните юридически лица плащат данък в България върху доходите си?
 8. В кои случаи данък при източника се дължи от платеца на дохода?
 9. Какво означава реализиран доход от чуждестранно юридическо лице с източник в България?
 10. Как се отчита и как се облага реализираният доход от чуждестранно юридическо лице с място на стопанска дейност в България?
 11. Кои са доходите с източник в България, които се облагат с данък при източника?
 12. Кога се облага с данък при източника доход от наем на недвижимо имущество и от разпореждане с него?
 13. Кой начислява и плаща данък при източника за доходи начислени от местни юридически лица?
 14. За кои доходи, начислени от местни юридически лица, се начислява и плаща данък при източника?
 15. Какво се включва в обхвата на техническите услуги съгласно ЗКПО?
 16. Какво включва възнаграждението за технически услуги съгласно ЗКПО?
 17. Технически услуги ли са проектантските услуги?
 18. Къде се дължи данък при източника за доходите от финансови инструменти?
 19. Къде се дължи данък при източника за доходите от лихви?
 20. Какво представляват авторските и лицензионните възнаграждения по смисъла на ЗКПО?
 21. Част от авторските и лицензионните възнаграждения ли е доставката на софтуер?
 22. Възнагражденията по договори за франчайз и факторинг облагат ли се с данък при източника?
 23. Дължи ли се данък при източника по ЗКПО, ако българска фирма получава правна услуга от адвокатска кантора в страна от ЕС?
 24. Какви са случаите на некоректно удържан данък при източника?
 25. Как се процедира при некоректно начислен и внесен данък при източника?
 26. Кога се прилага СИДДО?
 27. Каква е процедурата за прилагане на СИДДО?
 28. Възможно ли е прилагането на СИДДО със задна дата?
 29. Има ли различни ставки за данък при източника по ЗКПО за различните видове доходи?
 30. Какви са данъчните облекчения за ЕС?
 31. Какви са данъчните облекчения за ЕИП?
 32. Възможно ли е чуждестранно юридическо лице да бъде член на управителния съвет на дружество в България?



Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: