Данък при източника и Данък върху разходите

дата: 21.07.2015

лектор: Вера Русинова

продължителност: 34 мин

гледания: 218

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Конкретно разгледани теми (по реда на тяхното коментиране):

 • Какво представлява данъка при източника?
 • Кои са местните юридически лица и кои не са местни?
 • Кой е обекта на облагане?
 • Облагане на доходи от
  • Финансови активи и лихви.
  • Доходи от наем.
  • Авторски и лицензионни възнаграждения.
  • Възнаграждения по договор за франчайз и факторинг.
  • Неустойки и обезщетения.
 • Каква е данъчната ставка?
 • Кога се декларира данъка при източника?
 • Прилагане на СИДДО.
 • Какви са санкциите при неспазване на разпоредбите на ЗКПО?
 • Какво представлява данъка върху разхода?
 • Какво са представителните разходи?
 • Какво представляват социалните разходи предоставени в натура?
 • Критерии за облагане на социалните разходи.
 • Данъчни облекчения за социалните разходи предоставени в натура.
 • Данък върху разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства.


 • Всички семинари от тази дата

  Данъчен кредит при леки автомобили и мотоциклети; Пълен и частичен данъчен кредит; Изчисляване на частичен данъчен кредит; Корекция на данъчен кредит; Санкции за некоректно...

  лектор: Методи Христов

  продължителност: 38 мин

  гледания: 324

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Непълно работно време; Ненормиран работен ден; Почивки и отпуските при различните видове РВ; Отчитане на РВ; Непълен работен ден; Вътрешно заместване; Дневни трудови договори;...

  лектор: Николай Иванов

  продължителност: 30 мин

  гледания: 46

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Данъка при източника; Прилагане на СИДДО; Санкциите при неспазване на разпоредбите на ЗКПО; Данък върху разхода; Представителни разходи; Социални разходи предоставени в натура;...

  лектор: Вера Русинова

  продължителност: 34 мин

  гледания: 218

  Цена:
  6 лв.

  Купи

  Четирима експерти отговарят на въпроси по счетоводни, данъчни и осигурителни казуси, поставени от публиката

  лектор: екип експерти (?)

  продължителност: 21 мин

  гледания: 50

  продава се само в пакет
  Купи всички семинари от тази дата

  При пакетно купуване на трите семинара от тази дата, вие ползвате 20% отстъпка спрямо единичната цена. Като допълнителен бонус получавате и дискусионния панел.

  Цена:
  15 лв.

  Купи
  Общо цена:
  0 лв.


Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: