Данъци върху разходите по ЗКПО

дата: 19.04.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 22 мин.

гледания: 199

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Подробно и изчерпателно са разгледани облагането с данъци върху разходите по Закона за Корпоративното Подоходно Облагане (ЗКПО). Обсъдени са множество практически казуси, илюстриращи облагането на:

 • Представителните разходи, социалните разходи;
 • Разходите за експлоатация на превозни средства за управленска дейност.
 • Акцентирано е върху икономическия ефект от тези данъци, данъчно задължените лица, условията за класификация на съответния вид разходи и тяхното документиране. Подробно са изяснени и данъчните облекчения, при които не се дължат данъци върху разходите:
 • Ваучери за храна;
 • Транспорт от местоживеене до месторабота;
 • Допълнително доброволно социално и здравно осигуряване;
 • Застраховки Живот.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какви са видовете данъци върху разходите?
 2. Кои са данъчно задължени лица за данък върху представителните разходи?
 3. Кои разходи са представителни и се облагат с данък върху разходите?
 4. Самонаетите лица – адвокати, нотариуси дължат ли данък върху представителните разходи?
 5. Търговското представителство, регистрирано в БТПП, дължи ли данък върху разходите?
 6. Кои са данъчно задължени лица за данък върху разходите за експлоатацията на превозни средства?
 7. Какви са данъчните ставки за данъците върху разходите?
 8. ЕТ дължи ли данък върху разходите по принцип?
 9. Кои са данъчно задължени лица за данък върху социалните разходи?
 10. Могат ли социалните разходи да бъдат доход за служителя?
 11. Признат разход ли е по ЗКПО данъкът върху разходите?
 12. Изгодно ли е да се плаща данък върху разходите?
 13. Как ще се третира представителен разход, който не е свързан с дейността на фирмата?
 14. Ползва ли се данъчен кредит по ЗДДС за представителните разходи?
 15. Какво е данъчното третиране на разход за таксиметрова услуга, ползвана от служители на фирмата и как трябва да се документира?
 16. Кои са данъчно задължени лица за данък върху експлоатацията на превозни средства?
 17. Кога експлоатацията на превозни средства се облага с данък върху разходите?
 18. Как може да се определи каква част от разходите за експлоатация на превозни средства  да се облага с данък върху разходите, ако се ползват едновременно за управленски и за оперативни дейности?
 19. Какво включва управленската дейност?
 20. Кои разходи се третират като разходи за експлоатация на превозни средства?
 21. Разходите за наем на наето превозно средство, което се използва за управленска дейност, облагат ли се с данък върху разходите?
 22. Разходите за застраховка на превозно средство, което се използва за управленска дейност, облагат ли се с данък върху разходите?
 23. Как ще се третира за данъчни цели разход за автомивка, който е документиран с фискален бон?
 24. Какво е данъчното третиране на разход за наем на превозно средство, наето от служител на фирмата?
 25. Може ли да се ползва безвъзмездно наето превозно средство от служител?
 26. Задължително ли трябва да има пътни листа, за превозните средства, които се ползват за управленски нужди?
 27. Кои разходи са социални?
 28. По какъв ред трябва да бъде направен един разход, за да се третира като социален?
 29. Как се документира отпускането на социални придобивки?
 30. Ако социалната придобивка е задължение на работодателя, съгласно нормативен акт, трябва ли да се облага с данък върху разходите?
 31. Как се третира социалната придобивка, която не е достъпна до всички работници, служители и наети по Договор за Управление и Контрол, а само за някой от тях?
 32. Може ли да се предоставят социални придобивки в по-висок размер на ръководния персонал от размера, предвиден за работниците и служителите?
 33. Какво означава социалната придобивка да е предоставена в натура?
 34. Майките, които са в отпуск за бременност и раждане или отглежане на дете до 2 години, трябва ли да получават ваучери за храна?
 35. Как ще се третира закупуването на карти за градски транспорт за всички служители или няколко карти, които могат да се ползват от всички служители?
 36. Какви са изискванията за признаване като социален разход, освободен от облагане с данък върху разходите, на допълнителното доброволно социално и здравно осигуряване и застраховките Живот?
 37. Работното облекло и представителното облекло признати разходи ли са за данъчни цели и облагат ли се с данък върху разходите?
 38. Полагат ли се социални разходи на работник или служител, който няма отработен пълен месец?
 39. Кога не се облага с данък върху разходите транспортът от местоживеене до месторабота?
 40. Признат разход ли е и как се облагат разходите за предоставени на служителите служебни мобилни телефони?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Когато закупите абонамент за видео семинари, вие придобивате достъп до видеата, които са с дата на издаване в рамките на избрания от вас абонаментен период. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: