Данъчно събитие и изискуемост на ДДС

дата: 05.06.2012

лектор: Пламен Донев

продължителност: 1 ч. 02 мин.

гледания: 155

Не можете да пуснете видеото защото флаш плеърът на браузъра ви е изключен.

Описание как се активира флаш плеър може да видите на:

- за браузър Firefox

- за браузър Chrome


*За браузър Chrome e нужно да е включена опцията за позволяване на флаш съдържание и да е ИЗКЛЮЧЕНА опцията да пита преди да пусне флаш съдържание


Разгледани теми:

Въпросите за датата на възникване на данъчното събитие и датата на изискуемост на ДДС са измежду най-важните въпроси в ДДС материята. Практически темата опира до това кога най-късно следва да се начисли данъкът. Неспазването на законовите изисквания може да доведе до изключително тежки санкции, които с добро познаване на материята могат да се избегнат. Данъчното събитие и изискуемостта на ДДС най-често съвпадат, но могат и да се различават. В презентацията са разгледани всички особености на темата и по-конкретно:

 • Данъчно събитие при доставка на стоки – прехвърляне на собственост; фактическо предоставяне и други случаи;
 • Изискуемост на ДДС при доставка на стоки;
 • Данъчно събитие при доставка на услуга – извършване на еднократна услуга; връщане на нает актив, върху който са правени ремонти или подобрения; услуги с непрекъснато, периодично или поетапно изпълнение;
 • Изискуемост на ДДС при доставка на услуги;
 • Данъчно събитие при вътреобщностно придобиване (ВОП);
 • Изискуемост при вътреобщностно придобиване (ВОП) – различни хипотези за крайни срокове за самоначисляване на ДДС;
 • Данъчно събитие и изискуемост при внос;
 • Данъчно събитие и изискуемост при туроператорски услуги.

Разгледани въпроси и примери от практиката:

 1. Какво е данъчно събитие по смисъла на ЗДДС?
 2. Коя е датата на данъчното събитие при доставка на стока?
 3. Може ли да не съвпадат датата на прехвърляне на собствеността с датата на фактическо предаване на актива?
 4. Кога възниква данъчното събитие при финансов лизинг?
 5. Кога възниква данъчното събитие при продажба под отлагателно условие или срок?
 6. Кога е датата на данъчното събитие при безвъзмездно предоставяне на стока?
 7. Кога е датата на данъчното събитие при предоставяне на стока, която ще се ползва за лични цели?
 8. Кога е датата на данъчно събитие при транспорт на стоки от България до друга държава членка на ЕС, в която имаме ДДС номер?
 9. Кога е датата на данъчно събитие при електронна търговия със стоки?
 10. При продажба на стоки от вендинг-машини, кога възниква данъчното събитие?
 11. Какво представлява ”ИНКОТЕРМС” и видове франкировка?
 12. Когато има доставка на стока, която напуска страната и пристига при клиента през следващия месец, кога ще трябва да се декларира ВОД?
 13. Можем ли да се фактурира доставка на стока през месеца, следващ транспортирането на стоката?
 14. Кога възниква данъчното събитие при доставка на услуга?
 15. Как се доказва и документира извършването на услуга, за целите на ЗДДС?
 16. Как се формира данъчната основа при доставки на услуги с продължително или непрекъснато изпълнение?
 17. Кога ще възникне данъчно събитие при ремонт или подобрение на нает актив, извършени от наемателя?
 18. Кога възниква данъчно събитие при доставки с поетапно изпълнение?
 19. Как се формира данъчната основа при доставка на услуги с поетапно изпълнение?
 20. Съвпадат ли винаги датата на данъчното събитие и изискуемостта на данъка?
 21. Изискуем ли е данъкът, ако има авансово плащане, без да е възникнало все още данъчното събитие?
 22. Възниква ли право на данъчен кредит за авансово плащане, преди настъпване на данъчното събитие във връзка с авансовото плащане?
 23. Какви са изключенията при определяне на дата на данъчно събитие в случай на аванс за доставка на стоки?
 24. Възможно ли е издаването на фактура в месеца, следващ получаването на авансово плащане?
 25. Авансовото плащане данъчно събитие ли е?
 26. В какъв срок се издава фактура при авансово плащане?
 27. Възниква ли право на данъчен кредит при ВОП, ако не е получена фактурата от чуждестранния доставчик?
 28. Кога е изискуем ДДС при ВОП?
 29. Има ли санкция, ако сумата по аванс е получена, изпуснат е 5 дневния срок, за издаване на фактура, но плащането и фактурата са в един месец (в един данъчен период)?
 30. Ако не е получена фактура по ВОП, а е налице право на данъчен кредит, как да се добие информация за данъчната основа на доставката?
 31. Каква е санкцията, когато не е издаден протокол за самоначисляване на ДДС в срок?
 32. Ако фактура е издадена преди данъчно събитие, от кога тече срокът за издаване на протокол за самоначисляване на ДДС при ВОП?
 33. Ако фактура е издадена след данъчно събитие, от кога тече срокът за издаване на протокол за самоначисляване на ДДС при ВОП?
 34. Има сключен договор за наем за 2 години, плащането на наема ще бъде направено при изтичане на срока на договора. Необходимо ли е да се начислява ДДС в по-ранен период, преди плащането?
 35. Възниква ли право на данъчен кредит при ВОП, ако все още не е получена фактурата?
 36. Каква е санкцията за неначисляване на ДДС при доставки в страната?Абонамент за онлайн семинари

Затвори

Чрез пакетите на едро имате възможност да получите всички семинари за определен период от време на много по-ниска цена, спрямо единичната цена. Може да закупите пакет от минал, настоящ или бъдещ период от време. Всички семинари от пакета, след като бъдат веднъж закупени, остават вечно в потребителския ви профил и могат да бъдат гледани неограничен брой пъти, по всяко време, за неограничен период, включително и извън периода на пакета.

Към всички пакети се дава и допълнителен безплатен бонус - всички дискусионни панели, които попадат в периода на избрания пакет. Дискусионните панели не се продават по единично и няма друг начин да се сдобиете с тях.

Цените на пакетите са както следва:

вид пакет цена (лв) съдържание отстъпка от единичната цена
дневен пакет 15 3 семинара + 1 дискусионен панел -20%
3-месечен пакет 72 18 семинара + 6 дискусионни панела -30%
6-месечен пакет 126 36 семинара + 12 дискусионни панела -40%
12-месечен пакет 216 72 семинара + 24 дискусионни панела -50%

Дневните пакети може да пазарувате в страница Семинари по дата.

 • Семинара
Цена: